RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Administrare programe

Odată cu lansarea Primului Proiect IFAD în Moldova, Proiectului de Finantare Rurală si Dezvoltare a Intreprinderilor Mici, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 980 din 25.09.2000 a fost creată Unitatea pentru Implementarea Proiectului (UIP) cu amplasarea in edificiul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), care a fost împuternicită cu autoritatea deplină asupra administrării şi coordonării proiectului.

Totodată prin Hotărârea sus-mentionată a fost format şi Comitetul de Supraveghere a Proiectului (CSP), organul suprem de conducere a acestuia. Din componenţa CSP, prezidat de Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, fac parte reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei parlamentare pentru agricultură şi industrie alimentară.

Ulterior cu apariţia programelor noi, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1229 din 29.11.2005 UIP a fost reorganizată în Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (CPIU-IFAD). În acelaşi timp, CSP a fost transformat în Comitetul de Supraveghere a Programelor IFAD.

Responsabilităţile Comitetului includ, dar nu se limitează la:

  • promovarea şi stabilirea politicii şi a principiilor generale ale activităţii UCIP-IFAD;
  • revizuirea şi aprobarea rapoartelor anuale de activitate ale UCIP-IFAD, precum şi a Planurilor Anuale de Lucru şi Bugetelor propuse;
  • stabilirea ratei dobânzii în dependenţă de rata dobânzii pe piaţă care prevalează în acea perioadă şi care va fi propusă de MF;
  • aprobarea participării Instituţiilor Financiare Participante (IFP);
  • revizuirea şi ajustarea pragului Indicatorului de Multiplicare al Lanţului Valoric şi a Sistemului de Clasificare Obiectivă (SCO);
  • asigurarea coordonării între toate proiectele/programele finanţate de IFAD cu alte programe de dezvoltare în proces de implementare;
  • mobilizarea resurselor suplimentare pentru asigurarea activităţii UCIP-IFAD.

Comitetul de Supraveghere a Programelor IFAD se intruneste de două ori pe an, precum şi în mod extraordinar, dacă va fi considerat necesar de către Preşedintele Comitetului.


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)