RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Procedurile de lucru

Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite şi aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova.

UCIP-IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor Programelor, precum şi coordonarea activităţilor cu instituţiile şi organizaţiile participante la implementarea Programelor.

Activitățile prevăzute în cadrul programelor sunt implementate de către UCIP-IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii acreditați și a instituțiilor financiare participante, în funcție de specificul activităților implementate.

Procurarea bunurilor și serviciilor în cadrul programelor este efectuată în conformitate cu Procedura de efectuare a procurarilor stabilită de IFAD. 


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)