Invitație la licitație „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

Număr 54/22 PRR
Categorie ASAP
Data lansării 18 oct 2022 10:00
Data de încheiere 08 noi 2022 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Proiectului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru: ,, Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor (16 loturi)”, conform următoarelor specificații:

Nr.

o/d

Beneficiari Lotul Suprafața, ha Termen-limită de executare a lucrărilor
Pregătirea terenului și solului Lucrări de însămânțare
1. Pr. com. Botnărești, s. Salcia, r-nul Anenii Noi Lot 1 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
2. Pr. s. Opaci, r-nul Căușeni Lot 2 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
3. Pr. s. Cairaclia, r-nul Taraclia Lot 3 7,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
4. Pr. s. Cușmirca, r-nul Șoldănești Lot 4 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
5. Pr. com. Baccealia, s. Baccealia, r-nul Căușeni Lot 5 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
6. Pr. com. Vozneseni, s. Troița r-nul Leova Lot 6 8,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
7. Pr. or. Sîngerei, r-nul Sîngerei Lot 7 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
8. Pr. s. Pelinia, r-nul Drochia Lot 8 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
9. Pr. Cimișlia, s. Bogdanovca Veche, r-nul Cimișlia Lot 9 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
10. Pr. s. Joltai, UTA Găgăuzia Lot 10 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
11. Pr. s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă Lot 11 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
12. Pr. s. Vorniceni, r-nul Strășeni Lot 12 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
13. Pr. s. Călugăr, r-nul Fălești Lot 13 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
14. Pr. s. Logănești, r-nul Hîncești Lot 14 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
15. Pr. s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul Lot 15 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023
16. Pr. com. Dumbrăvița, s. Bocancea-Schit, r-nul Sîngerei Lot 16 10,00 Noiembrie. 2022-Mart. 2023 Mart-Mai. 2023

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (Joint Venture (JV)), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md

Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere de participare.

Cerințe minime de calificare:

A.  Experiență în executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi și / sau în executarea lucrărilor agricole (lucrări de pregătire a solului, semănatul culturilor agricole, administrarea îngrășămintelor).

 B.  Să dețină în proprietate sau să dovedească prin contracte de leasing/închiriere următoarele echipamentelor esențiale:

a) Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP

b) Scarificator/Subsoiler/Cizel

c) Grapă cu discuri

d) Freza pentru prelucrarea solului

e) Tăvălug agricol

d) Semănătoare (adaptabilă pentru semințe de iarbă)

 C.  Șef de șantier calificat în domeniul agricol: cu prezentarea obligatorie a certificatelor/diplomelor care atestă acest fapt.

 

Documente care vor fi incluse în ofertă sunt următoarele:

a) Cererea ofertantului de participare la licitație (conform modelului din Secțiunea V (A) RfB);

b) Informații de calificare (conform formularelor din Secțiunea V (B) RfB);

c) Scrisoare de garanție pentru participarea la licitație (conform modelului din Secțiunea V (D) RfB);

d) Lista personalului cheie și calificările acestuia (conform formularelor din Secțiunea V (E1) RfB);

e) Echipamentele ofertantului (conform formularelor din Secțiunea V (E2) RfB);

f) Programul de executare a lucrărilor (conform modelului din Secțiunea V(E6) RfB);

g) Lista de cantități cu indicarea prețurilor aferente (conform modelului din Secțiunea V(E7) utilizând informația din proiectul de execuți și Lista de cantități din Secțiunea X din RfB;

h) Copia autentificată de ofertant a Extrasului din Registrul de stat al entităților cu statut de persoană juridică și/sau a Actului de înregistrare a entităților cu statut de persoană fizică.

Participantul la licitație va pregăti în original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea pe plicuri: “Originalul ofertei” și “Copia ofertei”. În cazul apariției unor inexactități, Comisia de evaluare a autorității contractante se va conduce de original. Originalul și copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit (acest drept trebuie să fie confirmat prin delegația/procura anexată la ofertă).

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil la adresa: www.ifad.org/project-procurement. Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

Toate paginile ofertei trebuie semnate și ștampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitație nu trebuie să conțină alte file, corectări, cu excepția filelor corectate, confirmate prin semnătură și ștampilă.

Originalul documentelor şi Copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripția “Originalul ofertei” și “Copia ofertei”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 08 noiembrie 2022, ora 10:00. Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre data și ora ședinței online (prin intermediul platformei Zoom) de deschidere a ofertelor.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md până la data de 03 noiembrie 2022, ora 17:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 04 noiembrie 2022, ora 17:00.

În scopul familiarizării potențialilor ofertanți cu criteriile de eligibilitate, documentele care urmează a fi prezentate în cadrul procedurii de depunere a ofertei, indicii principali ai proiectului dar și alte detalii tehnice invităm toți doritorii la data de 25 octombrie 2022, ora 11:00 la sesiunea Zoom Pre-licitație „Condiții de participare la Licitația 54/22 PRR cu privire la înființarea/reabilitarea pășunilor pe o suprafață de 155,00 ha în cadrul a 16 localități”, conform link-ului de mai jos:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85110532214?pwd=eFhVNVllUkxLQ1RYUzVLQ2hDRm8wdz09

Meeting ID: 851 1053 2214
Passcode: 155674

 

Pentru oricare alte întrebări suntem la dispoziția DVS.

Attn: Igor TOMIȚA, asistent în procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 18 – 80