„Extins 14.05.2021″Cerere de exprimare a interesului pentru elaborarea și implementarea Platformei eLearning ”AgriBusiness Development Center”și elaborarea conținutului materialelor educaționale digitale

Număr 30/21 PRR
Categorie ABDS
Data lansării Iteratia 1: 12 apr 2021 10:00Iteratia 2: 30 apr 2021 17:00
Data de încheiere Iteratia 1: 30 apr 2021 10:00Iteratia 2: 14 mai 2021 10:00

I Contextul activității

Componenta Proiectului PRR „Suport pentru dezvoltarea businessului agricol” are drept scop  îmbunătățirea accesului la servicii financiare și dezvoltarea zonelor rurale, și include asistență tehnică și suport pentru educația financiară și antreprenorială a microantreprenorilor (micilor fermieri), inclusiv femeilor, tinerilor antreprenori și membrilor AEÎ.

Educația financiară și antreprenorială sunt unele dintre constrângerile principale ale populației din mediul rural în inițierea unei afaceri și accesarea instrumentelor financiare, iar în contextul pandemiei, crearea unui instrument digital pentru instruirea micilor fermieri, accesarea de instrumente și resurse informaționale pentru dezvoltarea businessului agricol a devenit o necesitate.

Drept urmare, UCIP IFAD va selecta o companie de consultanță pentru implementarea următoarelor două activități principale:

Activitatea 1: Elaborarea și implementarea soluției informaționale a platformei eLearning ”AgriBusiness Development Center”  și

Activitatea 2: Dezvoltarea şi elaborarea conținutului materialelor educaționale digitale, care vor fi integrate pe platforma eLearning elaborată;

În vederea realizării acestui obiect, compania de consultanță va fi responsabilă de:

Activitatea 1 Elaborarea și implementarea soluției informaționale a platformei eLearning ”AgriBusiness Development Center”, inclusiv:

a) Dezvoltarea conceptului și elaborarea structurii platformei eLearning, care va include următoarea structură:

 • Prima pagină
 • Despre Platforma eLearning
 • Cursuri
 • Aplicații
 • Mentoring
 • Colecții media
 • Evenimente
 • Noutăți
 • Contacte
 • Parteneri
 • Sondaje
 • Quizz-uri
 • Autentificare/Log in

b) Dezvoltarea și elaborarea a 4 formate/tipuri de cursuri online (self-paced e-learning):

 • Cursuri online cu prelegeri video, cu emiterea certificatelor digitale în baza testelor de verificare;
 • Cursuri online cu conținut mixt (care să suporte content de tip text, imagini, video, audio, interacțiuni web )[1], cu emiterea certificatelor digitale în baza testelor de verificare;
 • Cursuri sub formă de text (format .pdf), care pot fi studiate online[2] per capitole sau descărcate/ expediate pe email;
 • Conferințe web online /webinare (integrări cu platforme open source);

Cerințe de dezvoltare:

Cursurile online vor fi create pentru a fi utilizate ca template automatizat pentru diferite subiecte/ module/ cursuri de instruire dezvoltate pe viitor de către UCIP IFAD, care vor include obligatoriu următoarele componente:

1) conținutul de curs narativ (format text sau/și video): fiecare subiect al capitolului va conține următoarele elemente web: titlu, subtitlu, quote block, text block/paragrafe, liste,

2) elementele grafice (imagini, infografice, pictograme, tabele, diagrame, etc.)

3)  elemente de interacțiune efecte web  (obligatoriu pentru cursul online cu conținut mixt):

4) elemente audio

5) elemente video

6) note/comentarii, linkuri, fișiere pentru descărcare

7) chestionare de satisfacție la final (opțional pentru completare de către utilizator)

8) test de verificare a cunoștințelor   – unul per curs

9) emitere și vizualizare certificat – unul per curs

10) indicator progres curs – instrument de monitorizare a progresului în dependenta de mișcarea scrollului și paginii pe verticală.

11) trecerea de la un subiect al capitolului la alt subiect, sau de la un capitol la alt capitol va putea fi efectuat prin două posibilități: 1) scroll și ii) click pe denumirea subiectului/ capitolului, afișate în partea stingă a ecranului

12) funcționalitatea de evaluare a fiecărui curs (rating)

c) Identificarea, elaborarea și implementarea soluțiilor software pentru crearea a 2 quiz-uri tematice:

 • Descoperă IQ-ul tău financiar;
 • Descoperă IQ-ul tău de antreprenor;

Timpul alocat pentru parcurgerea 1 quizz  va fi de maxim 1 minut și maxim 10 întrebări, cu maxim 4 variate de răspuns. Întrebări de tip închis: a) Adevărat/Fals, b) întrebare cu un singur răspuns (text sau imagine), c) întrebare cu răspunsuri multiple (text)

Compania de consultanță va fi responsabilă de identificarea, dezvoltarea și implementarea/ integrarea soluțiilor software (open source) pentru crearea quizz-urilor. Conținutul quizz-urilor va fi elaborat de compania de consultanță selectată.

 Activitatea 2: Dezvoltarea şi elaborarea conținutului materialelor educaționale digitale pentru:

a) 1 (unu) curs online cu prelegeri video de educație financiară pentru microantreprenori, inclusiv elaborare conținut text, design grafic, story board, montare video și audio;

Compania de consultanță va prezenta următoarele materiale în formatul solicitat pentru integrare pe Platforma eLearning:

–           5 prelegeri video cu durata de maxim 5 minute fiecare

–           5 Testele de verificare

–           1 studiu de caz

–           Mesaje de feedback pentru teste şi studiul de caz

 

Compania de consultanță va fi responsabilă de elaborarea conținutului pentru materialele multimedia  (video – format .ppt, audio – format .word), designului grafic, conceptului detaliat pentru materialele video (e-learning story board) per prelegere, inclusiv:

a) prezentări power point animate (format .ppt) – 5 unități

b) conținutul text pentru sonorizare audio (format .word) – 5 unități

c) lista notelor și linkurilor informative per – per prelegere

d) mesaje de feedback pentru teste.

Formatul executării: video cu elemente grafice și infografice animate, format MP4, codec H.264, bitrate 12Mb/s, rezoluție 1080, frecvența 25 fps.

Compania de consultanță va asigura post-producția materialelor video, inclusiv montaj, sonorizare în limba română, procesare etc.

b) 2 (două) quiz-uri tematice:

–  Descoperă IQ-ul tău financiar;

– Descoperă IQ-ul tău de antreprenor;

Timpul alocat pentru parcurgerea 1 quizz  va fi de maxim 1 minut și maxim 10 întrebări cu maxim 4 variate de răspuns predefinit.

Prin implementarea acestui proiect, Beneficiarul își propune să asigure furnizarea platformei eLearning pentru următorii utilizatori: fermieri, migranți, formatori, publicul larg, experți, companii de consultanță și alte persoane interesate de subiect.

II Cerințe de calificare și experiență:

Pentru companie

1. Experiență dovedită de cel puțin 5 ani și specializare în furnizarea de software și servicii de proiectare a aplicațiilor web și platformelor, în efectuarea unor sarcini similare (adică dezvoltarea paginilor/ aplicațiilor web) (5 puncte)

2. Experiență în dezvoltarea și implementarea platformelor de instruire la distanță (eLearning) (cel puțin 2 proiecte de profil de complexitate similară în ultimii 5 ani)  (40 puncte)

3. Experiență în utilizarea sistemelor moderne open source în dezvoltarea de platforme web și aplicații, incluzând analize, tablouri de bord etc. (20 de puncte)

4. Experiență în elaborarea a cel puțin 2 proiecte de dezvoltare a materialelor video de instruire la distanță / animaţii web/infografice cu caracter social-educativ (20 puncte)

5. Experiență de colaborare cu proiecte de finanțare internaționale (World Bank, EU, UCIP IFAD, UNDP, UN etc.) va constitui un avantaj (5 puncte)

6. Profit net pentru fiecare din ultimii 3 ani mai mare ca zero (10 puncte)

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)  expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la30.04.2021, extins până la 14.05.2021,  ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

[1]Soluții de interacțiune web –reprezintă instrumente intuitive de orientare in curs, elemente de web design, tranziții și modele de interacțiuni web (hyperlink-uri, zoom imagine prin click, bule informative, ferestre pop-up, săgeți de orientare și navigare, și multe altele). Ex.:Exemplul 1 , Exemplu 2, Exemplu 3

[2] Ex. 1  https://pathways.raflearning.org/report/was-the-year-2016-an-inflection-point/

Ex. 2 https://www.rfilc.org/learning/accounting-for-microfinance-institutions/

Întrebări și răspunsuri:

Întrebarea  1:  Vă rog să ne informați dacă aveți deja careva materiale, care e nevoie de aranjat și urmează a fi plasate pe platformă, sau e nevoie de creat conținutul de la zero

Răspunsul îl găsiți AICI