Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale pentru dezvoltarea paginii web a Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut

Număr 50/23 PRR
Categorie ABDS
Data lansării 02 noi 2023 10:00
Data de încheiere 16 noi 2023 15:00

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (în continuare PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru contractarea serviciilor de consultanță/asistență.

Utilizarea oricărei finanțări IFAD va fi supusă aprobării IFAD, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de finanțare, precum și cu regulile, politicile și procedurile IFAD. IFAD și oficialii, agenții și angajații săi vor avea răspundere față de și împotriva tuturor proceselor, procedurilor, pretențiilor, cererilor, pierderilor și răspunderii de orice fel sau natură introduse de orice parte în legătură cu Proiectul de Reziliență Rurală.

Obiectivele Generale

Obiectivul general al Proiectului de Reziliență Rurală este îmbunătățirea bunăstării populației rurale a Moldovei și reducerea sărăciei. Obiectivul de dezvoltare este de a consolida rezistența la schimbările climatice și de a îmbunătăți oportunitățile economice pentru micii antreprenori din mediul rural prin promovarea diversificării afacerilor fermierilor din zonele vulnerabile la sărăcie și la schimbări climatice, prin creșterea competitivității acestora să adopte tehnologii inteligente și inovații.

Obiectivele activității

Prin intervențiile sale în Moldova, IFAD își propune să îmbunătățească, să lărgească și să asigure, accesul micilor antreprenori din mediul rural la serviciile financiare, consultanță și asistență tehnică în afaceri, dar și instituțiilor financiare partenere, în special AEÎ, ajutând-le să beneficieze de oportunitățile care rezultă din procesul de transformare rurală (dezvoltarea infrastructurii economice, de afaceri, digitalizare, etc). UCIP IFAD va selecta o companie IT (în continuare Prestator) cu experiență în dezvoltarea aplicațiilor și paginilor web pentru implementarea activității de ”dezvoltare a paginii web a ANCAEÎ ”, care va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice:

 1. a) promovarea activităților, serviciilor, proiectelor implementate de către ANCAEÎ pentru dezvoltarea sectorului AEÎ,
 2. b) intensificarea comunicării cu publicul larg, inclusiv membrii, partenerii, donatorii privind serviciile AEÎ.

Dezvoltarea paginii web a ANCAEÎ (www.aei.md)

Versiunea nouă a site-ului are drept scop îmbunătățirea atât a aspectului grafic a platformei, cât și alinierea acesteia la cele mai noi tendințe în domeniul web. Astfel, se va pune accent pe utilizarea elementelor multimedia interactive (comunicare, video-uri, infografice), digital marketing, plug-in-urilor de comunicare și feedback de pe rețele de socializare, ceea ce va permite promovarea serviciilor și măsurarea audienței utilizatorilor. Site-ul web ar trebui să fie proiectat și dezvoltat folosind cele mai noi tehnologii din site-uri și portaluri.

Conceptul se va elabora conform structurii propuse în continuare.

Cerințe tehnice și de business:

 1. Se va considera oportun pentru realizarea sarcinii alegerea exclusiv a soluțiilor software gratuite open source şi open code cel mai frecvent utilizate de companiile ce oferă servicii de găzduire și dezvoltare WEB (LAMP): PHP, MySQL, Apache sau mai recente;
 2. Se va realiza conexiunea și posibilitatea accesării datelor din soft-urile informațional manageriale de monitoring al produselor oferite membrilor ANCAEÎ http://client.aei.md/ și  http://casaei.md/user/auth/login
 3. Soluția elaborată va oferi instrumente dinamice și accesibile care vor permite gestiunea totală a website-ului: de la structură până la conținut, într-o manieră exclusiv vizuală și dinamică. În acest sens trebuie proiectat și realizat un Sistem de Gestiune al Conținutului accesibil utilizatorilor cu cunoștințe de operator la calculator (Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox etc.);
 4. Interfața de utilizator va fi realizată în 3 versiuni lingvistice: română, rusă și engleza. Trecerea dintr-o versiune în alta se va face sincron, fără̆ a părăsi pagina deja accesată. Paginile vor fi dezvoltate în limba română, rusă și engleză (adică elementele de bază nu vor fi traduse automat);
 5. Website-ul va fi compatibil cu orice platformă și accesibil de utilizatorii PC, telefoane mobile și tablete. Website-ul va fi configurat pentru compatibilitate cu sistemele de operare iOS/MacOS, Android și Windows;
 6. La elaborarea paginii de start, se va ține cont de compatibilitatea website-ului cu ultimele versiuni ale navigatoarelor Internet: Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome şi Opera;
 7. Pagina de start (main page) trebuie să fie comod de navigat, astfel încât vizitatorii să poată̆ găsi facil și rapid informația necesară. Pagina de start trebuie realizată în baza unui design original și agreabil, optimizat pentru toate categoriile de vizitatori;
 8. Încărcare rapidă, elemente multimedia echilibrate și optimizate etc.);
 9. Conținutul web site-ului va fi introdus și afișat în format Unicod (UTF-8) – lucru care va permite afișarea concomitentă a textelor în caractere latine (inclusiv diacriticele romanești) și chirilice;
 10. Fiecare pagină, pe lângă componentele specifice, impuse de tematica acesteia, va conține și componente, comune pentru toate paginile și anume: antetul, meniurile și subsolul;
 11. Site-ul va conține motorul de Căutare. Această funcționalitate va permite utilizarea unui motor de căutare intern al site-ului de a găsi informația necesară în baza unui cuvânt sau grupuri de cuvinte;
 12. Website-ul va fi integrat cu câteva rețele de socializare pentru share: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. De asemenea, va fi conectat la contorul vizitelor prin Google Analytics. Playerul video va fi iframe de pe Youtube sau de pe Vimeo;
 13. Se va introduce informația pentru prezentarea publică a informației online privind nr. total de AEÎ, membri, beneficiari de împrumut, depunători de economii ș.a.;
 14. Vor fi plasate bannere referințe hyperlink către site-ul finanțatorului www.ucipifad.md și a altor parteneri;
 15. Vor fi introduse carusele de imagini cu hyperlink spre principale produse acordate de AEÎ, evenimente și noutăți;
 16. Posibilitatea integrării materialelor video sau audio de pe pagini externe prin hyperlink-uri și încărcarea directă de fișiere în format: MP4, AVI, MP3 etc.;
 17. Website-ul trebuie să fie vizualizat la un monitor cu o rezoluție minimă de 1024 x 768 px. Cu toate acestea, design-ul va fi conceput automat dimensionabil pentru rezoluțiile superioare celei standard;
 18. Machetarea responsive, adaptată pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone sub orice orientare portrait/landscape);
 19. Website-ul va corespunde cerințelor minime de accesibilitate Web Content Accessibility (WCAG 2.1), pentru a asigura că conținutul este accesibil pentru toate categoriile utilizatorilor.

Cerințe privind Sistemul de Gestiune a Conținutului (SGC)

Sistemul de Gestiune a Conținutului site-ului trebuie să ofere administratorilor un șir de facilități cum ar fi:

 1. Asigurarea posibilității administrării structurii site-ului:

– trebuie să fie posibilă definirea și administrarea dinamică a structurii site-ului.

– trebuie să fie posibilă definirea (crearea / modificare / suprimarea / reorganizarea) categoriilor și subcategoriilor de structură.

– trebuie să fie posibilă configurarea regulilor de prezentare și administrare a opțiunilor meniului general de navigare.

 1. Asigurarea posibilității autorizării publicării documentului pe site:

-pentru fiecare document introdus administratorul va autoriza afișarea sau ascunderea acestuia în site.

 1. Asigurarea posibilității configurării paginii principale;
 • afișarea/ascunderea opțiunilor de meniu;
 • afișarea/ascunderea versiunilor lingvistice disponibile;
 • gestionarea bannerelor publicitare;
 • definirea / ascunderea / ștergerea blocurilor dinamice cu informație, etc.
 1. Asigurarea mecanismelor de editare a conținutului:
 • posibilitatea editării prin mijloace exclusiv vizuale a conținutului pagini ale site-ului (ar fi binevenită asigurarea posibilității preluării textului din MS Word sau formatarea acestuia prin intermediul unei interfețe apropiate celei a MS Word);
 • disponibilitatea a 2 regimuri de introducere a conținutului: introducere pagini standard HTML (conținutul integral al documentului se află pe o pagină HTML) sau introducere documente în alte formate (PDF, DOCX, XLSX, JPG, etc.).
 1. Asigurarea posibilității interacționării cu vizitatorii site-ului, prin crearea unei forme de feedback.
 2. Asigurarea posibilității de actualizare a informațiilor cu privire la datele generale ale site-ului (plasate, de regulă, în subsol): contact, adresa, drepturile de autor, etc.
 3. Asigurarea posibilității vizualizării statisticii de vizitare a website-ului prin implementarea mecanismului de statistică Google (Google analytics) sau unui alt sistem similar după calitate și complexitate.
 4. Asigurarea mecanismelor de administrare a utilizatorilor Sistemului de Gestiune a Conținutului:
 • adăugarea/editarea suprimarea conturilor utilizatorilor cu drept de administrare a conținutului site-ului;
 • restricționarea accesului utilizatorilor la funcționalitățile Sistemului de Gestiune a Conținutului sau compartimentele site-ului (definirea rolurilor la compartimentele care se modifică periodic şi drepturilor cu limitări la anumite blocuri pentru fiecare utilizator în parte).

 

Cerințe privind garanția și mentenanța

Compania de consultanță va oferi garanția și mentenanța pentru o perioadă de 12 luni. Garanția presupune înlăturarea gratuită a defecțiunilor de program (și de machetare) care nu au fost depistate la etapa testării, dar au apărut la etapa exploatării website-ului. Garanția nu presupune dezvoltarea website-ului sau introducerea conținutului, ci doar asigurarea că toate funcționalitățile descrise în acest ToR, precum și în altă documentație de proiect adițională, vor funcționa corect. Perioada de garanție va începe din data semnării Actului de dare în exploatare a paginii web. și va fi gestionată de ANCAEÎ.

Cerințele detaliate privind structura paginii web a ANCAEÎ (www.aei.md) sunt prezentate în Anexa 1. la Termenul de referință (TdR).

Pentru mai multe detalii specifice sarcinii și despre serviciile necesare, a se vedea termenii de referință (TdR).

UCIP IFAD („clientul”) invită companiile de consultanță eligibile („Prestatorul”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Companiile interesate ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Companiile interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat mai jos  și să îl transmită la adresa de email procurement@ucipifad.md

Se atrage atenția Companiilor interesate asupra Politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a Politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției, activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește prevederile IFAD privind practicile interzise. IFAD se străduiește, în continuare, să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și fără exploatare și abuz sexual (SEA), în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în Politica sa IFAD de prevenire și răspuns la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual.

Prestatorul nu va avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Un consultant cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil va fi descalificat, cu excepția cazului în care Fondul a aprobat altfel în mod explicit. Prestatorul, inclusiv personalul respectiv și afiliații, sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care îi oferă informații necuvenite sau nedezvăluite despre sau influențează asupra procesului de selecție și executării contractului, b) participă la mai multe mai mult de un EOI în cadrul acestei achiziții, c) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al Prestatorului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil direct sau implicat indirect în orice parte a (i) pregătirii acestui REOI, (ii) a procesului de selecție sau lista scurtă pentru această achiziție sau (iii) de executare a contractului. Prestatorul are obligația continuă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EOI, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedezvăluirea în mod corespunzător a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea Prestatorului, rezilierea contractului și orice alte, după caz, conform Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

Prestatorul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

Locația și perioada de executare

Activitatea este planificată de a fi realizată în maximum 70 zile calendaristice din data semnării contractului, dar cel târziu până la 20.03.2024, în corespundere cu activitățile descrise în termenul de referință.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Termenului de Referință, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele etape de implementare:

 1. Elaborarea documentației tehnice;
 2. Etapa de dezvoltare;
 3. Etapa de implementare și testare;
 4. Integrarea și transferul de date
 5. Instruire și ghidare
 6. Darea în exploatare
 7. Mentenanță și suport

Criterii de calificare și evaluare pentru lista scurtă:

Criterii de calificare Punctaj maxim
1.       Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova cu experiență de min 5 ani în dezvoltarea și furnizarea de software și servicii de proiectare a aplicațiilor web și alte servicii similare

<5 ani experiență -1 punct; 5 ani experiență – 20 puncte;  pentru fiecare an adițional – 5 puncte (până la maxim 30 puncte)

30
2.       Portofoliu de lucrări care ar dovedi excelență profesională în dezvoltarea și furnizarea de servicii similare ToR-ului implementate cu succes în ultimii 3 ani (2021-2023)

(valoarea contractelor implementate: <15 mii$ – 20 puncte; pentru fiecare 5 mii$ adițional – 5 puncte (până la maxim 40 puncte)

40
3.       Experiență companiei în prestarea serviciilor similare sarcinii în cadrul proiectelor cu finanțare internațională (IFAD, BM, UNDP, UN, BEI, EBRD[1] etc.) 5
4.    Echipa de experți cu experiență relevantă în dezvoltarea și proiectarea aplicațiilor web:

i. Manager de Proiect TIC (responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților), cel puțin 5 ani experiență în administrare

ii. Echipa de 3 experți: Software developer,  System Analyst,  Web designer.

20

5

Total 100

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate (CQS) prevăzută în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care potrivit criteriilor de selectare din lista scurtă vor acumula min 70 puncte vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Orice solicitare de clarificare cu privire la această REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md  până la data de 14 noiembrie 2023, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 15 noiembrie 2023, ora 17:00 (ora Moldovei).

Cererile de exprimare a interesului precum și certificatul de înregistrare a persoanei juridice trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 16 noiembrie 2023, ora 15:00 (ora Moldovei) cu mențiunea „Pentru Licitația 50/23 PRR.

 Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, bir. 1303,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 18 – 80

[1] Se va prezenta lista proiectelor internaționale și hyperlink la produsul livrat