”Extins 04.03.2019” Selectarea prestatorului de servicii (companie de consultanță) în vederea elaborării legislației privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii și împrumut

Număr 09/19 PRRECI
Categorie RFS
Data lansării 04 feb 2019 9:00
Data de încheiere 04 mar 2019 9:00

PP&AWPB ref. no.:C.2.3/ ref. 2.2.1.3

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI).

În vederea fortificării sectorului de micro finanțare, Programul prevede asistență și finanțare pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale ale AEÎ.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale la realizarea activităților de elaborarea legislației privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

1. Efectuarea unei analize succinte a sectorului prin prisma evoluției situației financiare a sectorului, prioritar a depunerilor de economii;

2. Efectuarea unei evaluări succinte a cadrului legal existent, inclusiv fiind examinată legislația aferentă bancară, cu ultimele modificări relevante;

3. Elaborarea proiectului de act legislativ privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut;

4.  Elaborarea analizei impactului de reglementare la proiectul de act legislativ vizat

5.  Elaborarea notei informative la proiectul de act legislativ vizat;

6. Participarea și oferirea de consultanță la procesul de consultare/avizare (de către instituțiile interesate conform legislației, inclusiv în cadrul expertizei juridice și anticorupție) a proiectului de act legislativ elaborat;

7.  Elaborarea Sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de act legislativ elaborat, reieșind din obiecțiile înaintate de alte instituții;

8.  Elaborarea versiunii definitivate a proiectului de lege privind fondul de garantare a depunerilor de economii în sectorul asociațiilor de economii  și împrumut.

       Cerințe minime de calificare:

1.      Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova;

2.      Echipa de consultanți va include cel puțin doi consultanți cu următoarele studii și experiență:

–    Consultant economist – studii superioare economico-financiare;

–    Consultant pe aspecte legale – studii superioare juridice.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare Indicator cantitativ Punctaj maxim
  1.  Experientă (în ultimii 3 ani) în elaborarea de acte regulatorii, acte legislative și normative în diferite domenii Numar deacte  elaboratecu specificare a domeniului 20
  2.  Experientă (în ultimii 3 ani) în elaborarea de studii/manuale/ghiduri în sectorul financiar nebancar Numar destudii/manuale/ghidurielaborate 20
 3.  Echipă de consultanți/experți calificați în domeniul solicitat; Studiile /diploma (nr. acesteia): Phd, MSc 1 60

1Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoare de exprimare a interesului(MODEL OBLIGATORIU)

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 18.02.2019,  04 martie 2019 ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md