Extins: 25.06.2020 Invitaţie la licitaţie: Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale

Număr 23/ 20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 26 mai 2020 15:00Iteratia 2: 23 iun 2020 10:00
Data de încheiere Iteratia 1: 23 iun 2020 10:00Iteratia 2: 25 iun 2020 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), anunţă licitația pentru selectarea unei companii care va efectua designul, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea materialelor de tipar și va produce, personaliza produsele promoționale cu suportul unui designer, în corespundere cu specificațiile tehnice ale concursului:

 1. Broșura Proiect Pilot Grant Femei – 500 exemplare;
 2. Poster Proiect Pilot Grant Femei – 50 exemplare;
 3. Pliant Grant Tehnica agricolă – 300 exemplare;
 4. 15 publicații privind reziliența la schimbările climatice – 5000 exemplare;
 5. Broșură TA/ÎMM/ MA – 200 exemplare;
 6. Pliant finanțare TA – 200 exemplare;
 7. Pliant finanțare ÎMM – 200 exemplare;
 8. Pliant finanțare MA – 300 exemplare;
 9. Roll-ul ”Programele IFAD” – 1 exemplar;
 10. Mapă – 200 exemplare;
 11. Carnet – 200 exemplare;
 12. Ghid: Primii pași în afaceri – 500 exemplare;
 13. Ghid: Gestionarea eficientă a afacerii – 500 exemplare;
 14. Ghid: Accesul la finanțare – 500 exemplare;
 15. Foaie cu antet – 1000 exemplare;
 16. Chipiu – 200 exemplare;
 17. Tricou polo unisex – 100 exemplare;
 18. Tricou unisex – 100 exemplare;
 19. Umbrelă – 50 exemplare;
 20. Stick USB – 200/30 exemplare;

 

I  Criterii de eligibilitate a ofertanților:

 1. Persoană juridică – rezident al Republicii Moldova;
 2. Să aibă experiență generală de cel puțin 5 ani în domeniul elaborării, imprimării materialelor tipografice și de personalizare a produselor promoționale și cel puțin un contract similar realizat în ultimii 3 ani;
 3. Prezența în echipă a designerului/lor, cu experiență în elaborarea design-ului produselor tipografice, de cel puțin 3 ani (prezentarea lucrărilor din portofoliu și CV-ului);
 4. Specificațiile tehnice a materialelor propuse vor fi în concordanţă deplină cu cerințele solicitate în prezentul ITB;
 5. Ofertanții care depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii nu vor fi eligibili.

 

II  Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 1. Formularul-cerere de participare la concurs (format UCIP IFAD);
 2. Formularul ofertei financiare și termenele de livrare (format UCIP IFAD);
 3. Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (format UCIP IFAD);
 4. Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 5. CV-ul și portofoliul designerului/lor implicați nemijlocit la realizare;
 6. Documente confirmative privind descrierea calității produselor oferite (după caz);
 7. Copia unui contract similar din ultimii 3 ani (după caz);
 8. Altele (portofoliul după caz).

Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

III Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010).

IV Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

V Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 23 iunie 25 iunie 2020, ora 10.00. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat (1 original + 1 copie ambele incluse în plic separat la fel sigilat) la sediul UCIP-IFAD, Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 13, biroul 1303, MD-2004 cu inscripția „Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale”

VI  Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

VII UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.

VIII  Toată informația solicitată, inclusiv tehnică, este obligatorie de a fi indicată.  Necorespunderea cu specificațiile tehnice sau lista incompletă a livrabilelor va fi considerată ca lipsa a specificației tehnice/bunului și va fi servi drept temei pentru excluderea automată din concurs.