Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” ( 9 loturi – a câte un lot per localitate)”

Număr 54/21 PRR
Categorie ASAP
Data lansării Iteratia 1: 01 dec 2021 10:00Iteratia 2: 27 dec 2021 11:00Iteratia 3: 17 ian 2022 11:00
Data de încheiere Iteratia 1: 27 dec 2021 10:00Iteratia 2: 17 ian 2022 10:00Iteratia 3: 21 feb 2022 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia pentru: ,,Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi (9 loturi)”, conform următoarelor specificații:

Nr.

d/o

Beneficiari Lotul Project area, ha Termen-limită de executare
Pregătirea solului Lucrări de însămânțare
1. Pr. Botnărești, s. Salcia, r-nul Anenii Noi Lot 1 10,0 30.03.2022 30.04.2022
2. Pr. Opaci, s. Opaci, r-nul Căușeni Lot 2 10,0 30.03.2022 30.04.2022
3. Pr. Cairaclia, s. Cairaclia, r-nul Taraclia Lot 3 7,0 30.03.2022 30.04.2022
4. Pr. Cușmirca, s. Cușmirca, r-nul Șoldănești Lot 4 10,0 30.03.2022 30.04.2022
5.        Pr. Ordășei, s. Ordăşei, r-nul Telenești Lot 5 10,0 30.03.2022 30.04.2022
6. Pr. Baccealia, s. Baccealia, r-nul Căușeni Lot 6 10,0 30.03.2022 30.04.2022
7. Pr. Vozneseni, s. Troița, r-nul Leova Lot 7 8,0 30.03.2022 30.04.2022
8. Pr. Sîngerei, or. Sîngerei Lot 8 10,0 30.03.2022 30.04.2022
9. Pr. Pelinia, s. Pelinia, r-nul Drochia Lot 9 10,0 30.03.2022 30.04.2022
10. Pr. Cimișlia, s. Bogdanovca Veche, r-nul Cimișlia Lot 10 10,0 30.03.2022 30.04.2022

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor.

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare transmițând cererea conform modelului atașat la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

Modelul cererii poate fi descărcat AICI

  Cerințe minime de calificare:       

1. Volumul minim anual de lucrări de înființare și/sau de reabilitare a învelișurilor de ierburi pentru ofertantul câștigător în ultimii trei ani va fi de 10 ha (zece ha)

2. Dacă un ofertant depune o ofertă pentru mai mult de un lot, acesta ar trebui să aibă executat, în ultimii trei ani, următorul volum de lucrări de înființare și/sau de reabilitare a învelișurilor de ierburi în ultimii trei ani:

– 1-2 loturi: 10 ha

– 3-4 loturi: 20 ha

– 5-6 loturi: 30 ha

– 7-9 loturi: 40 ha

3.  Șef de șantier calificat în domeniul agricol cu prezentarea obligatorie a certificatelor/diplomelor care atestă acest fapt (pentru fiecare lot în parte câte un responsabil de șantier);

4.  Personal tehnic calificat, precum şi muncitori în număr suficient pentru executarea lucrărilor solicitate;

 Documente obligatorii pentru a fi prezentate în ofertă:

Secțiunea V (A). Cererea ofertantului de participare la licitație

Secțiunea V (B). Informații privind calificarea ofertantului

Secțiunea V (C). Spectrul și volumele lucrărilor cu indicarea prețurilor

Secțiunea V (D). Formularul pentru scrisoarea de garanție pentru participarea la licitație

Secțiunea V (E). Documentația pentru propunerea tehnică

Copia legalizată a certificatului de înregistrare a companiei ofertantului;

Ofertanții vor recepționa în scop de suport și cu titlu de informare:

1) CEREREA DE OFERTĂ, INCLUSIV INSTRUCȚIUNILE PENTRU OFERTANȚI

2) INDICII PRINCIPALI AI PROIECTULUI

3) LUCRĂRI AGROTEHNICE DE AMELIORARE A PĂȘUNII

4) SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

Echipamentele esențiale care trebuie puse la dispoziție pentru executarea contractului de către ofertantul potențial câștigător trebuie să fie următoarele:

  • Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP
  • Plug
  • Grapă cu discuri
  • Semănătoare pentru semințe de iarbă

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, Comisia de evaluare al  Autorităţii contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă.

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 27 decembrie 2021,  17 ianuarie 2022  extins (prin relansare) 21 februarie 2022, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom privind invitația la ședința publică de deschidere. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn:  of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md