Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare

Număr 22/21 PRR
Categorie ABDS
Data lansării 01 mar 2021 10:00
Data de încheiere 18 mar 2021 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația pentru Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare (elaborare Brand Book, design materiale tipografice/promoţionale, videoului pentru Campania de Educaţie Financiară și planificarea și realizarea campaniei de informare);

În cadrul acestei licitații UCIP IFAD va selecta o companie care va elabora activitățile conform cerințelor înaintate, după cum urmează:

 1. Organizarea de întrevederi cu UCIP IFAD pentru definirea scopului, obiectivelor, publicului țintă, identificarea conceptului, prestabilirea planului de acțiuni și termenilor limită de prezentarea a activităților, distribuirea obligațiunilor pentru realizarea activităților incluse în CEF.
 2. Elaborarea și prezentarea conceptului vizual, conținutului, stilului grafic al Brand Book-ului (cel puțin 2 opțiuni vor fi prezentate pentru revizuire UCIP IFAD);
 3. Elaborarea și prezentarea conceptului designului materialelor promoționale și informaționale de promovare a CEF;
 4. Elaborarea și prezentarea conceptului unui video privind lansarea CEF;
 5. Configurarea și mentenanța paginii personalizate CEF pe parcursul a 6 luni (social media).

I Activitățile cheie

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui contract prestatorul urmează să realizeze următoarele obiective:

 1. Elaborarea Brand Book-ului CEF cu specificațiile privind culorile folosite în redarea grafică a brandului și codurile acestora CMYK, RGB; elementele de identitate vizuala: logo şi slogan, culori, fonturi etc.;
 2. Elaborarea designului, editarea, imprimarea și/sau livrarea conform cantităților solicitate a  materialelor tipografice și promoționale pentru CEF;
 3. Elaborarea spot-ului video pentru promovarea CEF;
 4. Elaborarea conceptului campaniei de comunicare pentru o perioadă de 6 luni și implementarea ei utilizând toate sursele mass media, social media.
 5. Elaborarea paginilor personalizate și configurarea lor în rețelele de socializare în scopul promovării activităților incluse în CEF, implementarea campaniei social media.

În rezultatul implementării sarcinii, Prestatorul va realiza:

1. Brand Book-ul CEF:

 • Realizarea conceptului în format pdf;
 • Crearea unui Logou în format eps (convertit în png /jpg);
 • Elaborarea unui slogan (în limba română/rusă);
 • Crearea machetelor pentru interfața paginilor personalizate în rețelele de socializare;
 • Elaborarea machetelor pentru prezentarea power point (format ppt.), publicațiilor și buletinelor informative (în format eps. / png/jpg);

2. Designul, editarea, imprimarea și/ sau livrarea materialelor tipografice și a celor promoționale pentru Campania de Educație Financiară:

A Materiale promoționale:

 • Pungă hârtie albă A5 cu amplasarea logoului/sloganului – 550 bucăți;
 • Pix cu buton și gravare logou – 400 bucăți;
 • Pix, corp colorat pentru copii cu gravare logou – 150 bucăți;
 • Jurnal financiar pentru adulți – carnet A5, personalizat/design/tips&trick, 160 foi, cu spirală, copertă carton, design conform Brand Book-ului – 400 bucăți;
 • Jurnal financiar pentru copii – carnet A6, personalizat/desing/tips&trick, 60 foi, cu spirală, copertă carton, design  conform Brand Book-ului  – 150 bucăți;

(Întrebare/Răspuns)

B Materiale tipografice:

– Broșură informațională a CEF:

i. broșura va conține informații privind: CEF, principalele noțiuni de educație financiară, recomandări, descrierea oportunităților de educație financiară online (platforme, aplicații web, cursuri online ș.a.);

ii. designul broşurii va fi realizat în conformitate cu Brand Book-ul elaborat și aprobat de UCIP IFAD;

iii. caracteristica tehnică a broșurii: format A5, interior: 130gr, hârtie cretată lucioasă, 8 pagini, 4+4, broșare: capsare cu 2 capse; coperta: 200gr, lucios, 4 pagini, 4+4; Cantitatea: 2000 bucăți (RO/RU);

– Diplomelor de participare la training-urile CEF:

i. designul diplomelor va fi realizat în conformitate cu Brand Book-ul elaborat și aprobat de UCIP IFAD;

ii. caracteristica tehnică: format A4, hârtie cretată mată, grosimea hârtiei 300 gr,  laminare mată. Cantitatea: 550 bucăţi

3. Spot-ul video pentru promovarea Campaniei de Educație financiară:

– Elaborarea conținutului, scenariului, conceptului detaliat pentru video;

– Durata video-ului maxim 30 secunde;

– Obiectivele video-ului: evidențierea importanței educației financiare și antreprenoriale pentru micro antreprenorii care doresc să obțină rezultate pozitive în cadrul afacerilor pe care le gestionează, prezentarea publicului țintă beneficiile aplicației web de administrare a bugetului și detaliilor privind pagina personalizată a campaniei (afișarea datelor de contact +logo);

– Oferirea serviciilor post-producere: montare, sonorizare în limba română (subtitrare engleză/rusă);

– Video-ul să corespundă prevederilor Instrucțiunii privind mediatizarea campaniilor sociale, adoptată prin Decizia nr. 6/35 din 04.03.2020, care stabilește modul de mediatizare a campaniilor sociale. Instrucțiunea poate fi consultată pe pagina electronică a instituției: audiovizual.md, rubrica Transparența decizională – Decizii curente (http://www.audiovizual.md/files/D.%206-35%20din%2004.03.2020%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Instruc%C8%9Biunii%20privind%20mediatizarea%20campaniilor%20sociale.pdf );

– Formatul executării: video cu elemente grafice, format MP4, codec H.264, bitrate 12Mb/s, rezoluție 1080, frecvența 25 fps;

– Predarea video-ului în versiune finală în formatele compatibile pentru distribuirea la posturile TV, pagini web, canale media, etc.

4. Elaborarea conceptului campaniei de comunicare a CEF pentru o perioadă de 6 luni și implementarea ei utilizând toate sursele mass media, social media, influencer marketing. Planificarea strategică va include etapele de:

– Evaluarea situației prezente, identificarea publicului țintă/diferențierea produsului;

–  Stabilirea obiectivelor;

– Elaborarea strategiei, plan detaliat pentru 6 luni;

– Realizarea contentului pentru perioada contractuală: articole/bannere/concursuri (română)

– Evaluarea efectelor campaniei de comunicare.

5. Elaborarea paginilor personalizate și configurarea lor în rețelele de socializare în scopul promovării activităților incluse în CEF , implementarea campaniei social media:

–  Configurarea paginilor în rețelele de socializare (Facebook, Instagram);

–  Toate paginile să fie elaborate în conformitate cu Brand Book-ul, interfața fiecărei pagini să fie elaborată în același design;

–  Mentenanța paginilor personalizate CEF pe parcursul a 6 luni prin realizarea articolelor (3000 caractere/articol, 12 articole), organizarea concursuri (3 concursuri, UCIP IFAD va furniza cadourile pentru concursuri), publicarea postărilor (30 bannere);

–  Contractarea influencer marketing din domeniul business and motivation sau alt domeniu relevant pentru realizarea obiectivului CEF, minim 10.000 followers, pentru promovarea CEF pe parcursul a 3 luni (6 postări);

–  Organizarea de webinare /live-uri pentru prezentarea/ lansarea instrumentelor și aplicațiilor web (3 webinare);

–  Crearea, gestionarea şi creşterea comunităţilor pe reţelele de socializare a campaniei, amplificarea contentului pe online, în perioada aprilie-septembrie (impactul estimativ scontat al postărilor pe rețele de socializare (Facebook- 50%, Instagram- 50%) – 300 000 de vizualizări ale paginilor și 3.000 aprecieri/ urmăritori a paginilor.

II Cerințe de calificare și experiența consultanților:

Cerințe de calificare pentru Compania:

1. Să fie persoană juridică înregistrată în Republica Moldova (companii, studiouri, agenții de publicitate, etc);

2. Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea materialelor informaționale, elaborare materialelor video de promovare, dezvoltarea campaniilor de comunicare;

3. Experiență dovedită în implementarea de proiecte similare în ultimii 3 ani,  în domeniul:

 • realizării unui Brand Book (minim 3 proiecte);
 • conceperii și realizării materialelor video în domeniul social, economic și dezvoltare comunitară (minim 3 proiecte);
 • elaborării, imprimării materialelor tipografice și de personalizare a produselor promoționale (minim 3 proiecte);
 • planificării și realizării contentului pentru o campanie de comunicare (minim 3 proiecte).

4 Experiență de colaborare cu proiecte de finanțare internaționale (UCIP IFAD, UNDP, UN etc.)

5. Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.

 

Cerințe de calificare pentru Personalul cheie:

Prestatorul de servicii va propune experții cheie care vor corespunde următoarelor criterii de calificare:

 • Expert 1 – Team leader – cu experiență în coordonarea, monitorizarea și implementarea de proiecte publicitare similare (minim 2 proiecte în ultimii 3 ani);
 • Expert 2 – cu experiență în realizarea Brand Book-ului, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;
 • Expert 3 – cu experiență în realizarea designului produselor tipografice, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;
 • Expert 4 – cu experiență în producerea spoturilor video/grafice cu caracter social-educativ, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;
 • Expert 5 – cu experiență în planificarea și realizarea contentului pentru o campanie de comunicare, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;

III Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 2. Oferta nu conține informația solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

IV Cererea de eliberare a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresaprocurement@ucipifad.md

V Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Națională” specificată în cadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010).

VI Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

VII Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 18 martie 2021, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 22/21 PRR Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare, ambele plicuri introduse într-un plic extern comun.

VIII Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

IX UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.