Organizarea unei vizitei de studiu în Irlanda pentru reprezentanții sectorului AEÎ

Număr 06/24 RRP
Categorie Admin
Data lansării 09 feb 2024 15:00
Data de încheiere 26 feb 2024 15:00

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (în continuare PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru contractarea serviciilor de consultanță/asistență.

Utilizarea oricărei finanțări IFAD va fi supusă aprobării IFAD, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de finanțare, precum și cu regulile, politicile și procedurile IFAD.

IFAD și oficialii, agenții și angajații săi vor avea răspundere față de și împotriva tuturor proceselor, procedurilor, pretențiilor, cererilor, pierderilor și răspunderii de orice fel sau natură introduse de orice parte în legătură cu PRR.

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD intenționează să selecteze o companie locală, care va asista UCIP IFAD în organizarea unei vizite de studiu în Irlanda, pentru reprezentanții sectorului AEÎ, persoane de decizie în implementarea strategiei de dezvoltare a sectorului AEÎ și transferul de atribuții către BNM (detalii la cap. 11), care va oferi oportunitatea de a înțelege modul în care uniunile de credit din Irlanda au gestionat tranziția și colaborarea cu autoritățile de supraveghere bancară, inclusiv:

 • Trecerea sub supravegherea Băncii Centrale – identificarea și analiza procesului prin care Uniunile de credit din Irlanda au trecut sub supravegherea băncii centrale, inclusiv schimburile de experiență și bune practici în procesul de adaptare la noile cerințe.
 • Experiența în coordonarea cu organele de supraveghere – studierea modului în care Uniunile de credit din Irlanda au gestionat colaborarea cu autoritățile de reglementare și supraveghere, în vederea îmbunătățirii coordonării și conformității cu cerințele legale.
 • Impactul transferului de atribuții – evaluarea practicilor și experiențelor care au avut loc în Irlanda în urma transferului de atribuții către banca centrală, inclusiv lecțiile învățate și adaptările necesare pentru a asigura continuitatea și stabilitatea sectorului.
 • Serviciile acordate de către uniunile de credit în zona rurală – studierea practicilor de elaborare și promovare a produselor pentru membrii Uniunilor de credit din zona rurală, creditării afacerilor în agricultură.
 • Implementarea strategiilor de dezvoltare – examinarea modului în care Uniunile de credit din Irlanda au pus în aplicare strategii de dezvoltare, inclusiv digitalizarea proceselor, diversificarea serviciilor și adaptarea la schimbările din piață pentru membrii săi.
 • Studierea procedurilor de comasare a Uniunilor de Credit – studiul și înțelegerea modului în care Uniunile de Credit din Irlanda au gestionat procesele de comasare, consolidare și restructurare, oferind oportunitatea de a evalua eficiența acestor practici.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui TdR, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

A)  Elaborarea agendei vizitei de studiu în Irlanda și coordonarea acesteia cu ANCAEÎ, care trebuie să includă, dar să nu se limiteze la următoarele întrevederi și să asigure realizarea obiectivelor vizitei de studiu:

 • stabilirea întrevederilor cu organizația umbrelă  – Irish League of Credit Unions,
 • stabilirea întrevederilor cu reprezentanții autorității de supraveghere (Banca Centrală a Irlandei),
 • stabilirea întrevederilor pe teren cu cel puțin 3 instituții (Uniuni de Credit cu diferite tipuri de licențe), care activează în cadrul sistemului de microfinanțare din Irlanda,
 • stabilirea vizitei pe teren la cel puțin 2 beneficiari de credite agricole din zonele rurale;

Agenda vizitei de studiu va include: locația, denumirea companiilor care urmează a fi vizitate, scurtă descriere a activități acesteia, altele după caz.

B)  Organizarea logisticii pe parcursul vizitei de studiu va include:

 • asigurare transport avia dus-întors (bilete de avion, clasa econom). Zborul spre/dinspre locul de destinație va fi cu un singur transfer, fără opțiunea de ”selftransfer”;
 • asigurare transport transfer aeroport-hotel-aeroport și deplasare locală prin Irlanda, pe toată durata vizitei (4 zile) (capacitatea unității de transport – de minim 16 locuri, pentru 12 persoane);
 • asigurare medicală pentru fiecare participant, valabilă pe durata vizitei de studiu;
 • cazare hotel (5 nopți, hotel minimum 3 stele, cameră single pentru fiecare participant, dejun inclus);
 • servicii de traducere în timpul întâlnirilor (din/în limba Română-Engleză).
 • Alte detalii logistice relevante.

Pentru detalii despre serviciile necesare, a se vedea termenii de referință (TdR).

UCIP IFAD („clientul”) invită acum companiile/instituțiile eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Ofertanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Ofertanții interesați trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat la adresa ucipifad.md și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos.

Se atrage atenția potențialilor ofertanți asupra Politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a Politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției, activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește prevederile IFAD privind practicile interzise. IFAD se străduiește, în continuare, să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și fără exploatare și abuz sexual (SEA), în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în Politica sa IFAD de prevenire și răspuns la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual.

Consultantul nu va avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Un consultant cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil va fi descalificat, cu excepția cazului în care Fondul a aprobat altfel în mod explicit. Consultantul, inclusiv personalul respectiv și afiliații, sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care îi oferă informații necuvenite sau nedezvăluite despre sau influențează asupra procesului de selecție și executării contractului, b) participă la mai multe mai mult de un EOI în cadrul acestei achiziții, c) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al Consultantului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil direct sau implicat indirect în orice parte a (i) pregătirii acestui REOI, (ii) a procesului de selecție sau lista scurtă pentru această achiziție sau (iii) de executare a contractului. Consultantul are obligația continuă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EOI, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedezvăluirea în mod corespunzător a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte, după caz, conform Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui TdR, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

 1. Elaborarea agendei și coordonarea acesteia cu CPIU IFAD pentru vizita de studiu.
 2. Organizarea logisticii pe parcursul vizitei de studiu.

I.  Criterii de calificare și evaluare pentru lista scurtă: 

Criterii de calificare Punctaj maxim
1. Cerințe generale: 30
1.1.  Companie, înregistrată în Republica Moldova, cu minimum 3 ani de experiență în organizarea vizitelor de studii /schimb de experiență/vizite comerciale, alte activități similare 30
2. Experiență anterioară specifică în domeniu: 55
2.1 Cel puțin 3 vizite de studiu organizate pentru companii/instituții din domeniul public/financiar în ultimii 5 ani (2019-2023);

2.2. Experiență în organizarea vizitelor de studii/schimb de experiență (cel puțin 1 vizită), în ultimii 5 ani (2019-2023) în țara de destinație (Irlanda) va constitui un avantaj;

40

 

15

3.   Alte criterii: 15
3.1.   Experiență anterioară cu proiecte finanțate din fondurile donatorilor internaționali. 15

 

TOTAL 100

Scorul de promovare este de 70%. Doar compania care va acumula cel mai înalt punctaj, va fi invitată să depună oferta tehnică și oferta financiară.

Orice solicitare de clarificare cu privire la această REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md  până la data de 20 februarie 2024, ora 15:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 23 februarie 2024, ora 15:00 (ora Moldovei).

 

Cererile de exprimare a interesului trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 26 ianuarie 2024, ora 15:00 (ora Moldovei) cu mențiunea „ EOI Pentru Licitația 06/24 PRR(EOI va contine semnatura digitala M-sign).

Sub rezerva performanței, UCIP IFAD poate lua în considerare extinderea contractului cu servicii suplimentare.

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 50 – 46