Extins prin relansare „Selectarea a 5 responsabili tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția lacurilor de acumulare a apei pentru irigare finanțate din contul Proiectului IFAD VII în anul 2022”

Număr 12/22 PRR
Categorie Infrastructura
Data lansării Iteratia 1: 11 feb 2022 16:00Iteratia 2: 25 feb 2022 17:00Iteratia 3: 04 mar 2022 17:00Iteratia 4: 16 mar 2022 17:00Iteratia 5: 30 mar 2022 17:00
Data de încheiere Iteratia 1: 25 feb 2022 17:00Iteratia 2: 04 mar 2022 17:00Iteratia 3: 16 mar 2022 17:00Iteratia 4: 30 mar 2022 17:00Iteratia 5: 11 apr 2022 17:00

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia.

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de responsabilii tehnici cu experiență relevantă în domeniul construcției drumurilor și certificat de atestare valabil.

În sensul implementării activităților planificate, UCIP IFAD intenționează să angajeze cinci (5) responsabili tehnici atestați, pentru supravegherea următoarelor obiecte de infrastructură:

1) Construcția lacului de acumulare a apei din s. Unguri, r-nul Ocnița;

2) Construcția lacului de acumulare a apei din s. Andrușul de Sus, r-nul Cahul;

3) Construcția lacului de acumulare a apei nr. 1 din s. Grimăncăuți, r-nul Ocnița;

4) Construcția lacului de acumulare a apei nr. 2 din s. Grimăncăuți, r-nul Ocnița;

5) Construcția lacului de acumulare a apei din s. Dubna, r-nul Soroca;

Același responsabil tehnic (persoană fizică) poate manifesta interesul în cadrul prezentei licitații la întreaga listă de obiecte dar va putea fi selectat și supraveghea concomitent nu mai mult de 2 proiecte cu finanțare din contul Programelor implementate de UCIP IFAD.

Responsabilii tehnici își vor exercita activitatea în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare și își va exercita activitatea în corespundere cu programul de lucrări al antreprenorului și graficul efectuării vizitelor pe șantierul de lucru unde va fi obligat să își petreacă cel puțin 60% din timpul destinat lucrărilor de supraveghere. Responsabilul va întocmi şi va ține la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate și va activa sub stricta supraveghere a specialistului în infrastructură UCIP IFAD.

Responsabilul tehnic va presta serviciile cu toată perseverenţa şi eficacitatea, conform tehnicilor şi practicilor acceptate în general şi standardelor profesionale internaţionale de calitate şi conţinut în procesul de pregătire a lucrărilor civile de construcție, în procesul executării lucrărilor civile de construcție și la etapa de terminare și recepție finală a lucrărilor civile de construcție.

Atragem atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului și a politicilor revizuite IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD încearcă să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, și fără exploatare și abuz sexual în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în politica sa de prevenire și răspuns la hărțuire sexuală, exploatare și abuz sexual.

Consultanții interesați de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil cu UCIP IFAD. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către IFAD, Roma.

Consultanții potențiali sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care le oferă informații necuvenite sau nedivulgate despre sau influență asupra procesului de selecție și a executării contractului sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru a consiliului de administrație al clientului sau a personalului său, a Fondului sau a personalului său sau a oricărei alte persoane care a fost, a putut sau ar putea fi implicată în mod rezonabil direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii anunțului, (ii) procesul de selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii dosarului de participare, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice altul, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

UCIP IFAD invită consultanții individuali eligibili (responsabili tehnici atestați) să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de supraveghere tehnică. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei copii scanate a Cetrificatului de atestare profesională și a Scrisorii de manifestare a interesului conform modelului atașat în anunț. Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesată la https://www.ifad.org/documents.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI NECESARE:

  • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate;
  • Studii superioare în domeniul construcţiilor;
  • Prezența certificatului(lor) de atestare conform categoriei solicitate în anunț;
  • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul supravegherii tehnice;
  • Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezentului anunț;

CRITERIILE DE SELECTARE SUNT:

Criterii Punctaj
1. Calificarea generală: 50
·           Studii superioare în domeniul construcțiilor. Diploma universitară în domeniul construcțiilor lacurilor și bazinelor sau hidroameliorație va constitui un avantaj. 20
·           Certificat de atestare tehnico-profesională în domeniul:

(4) Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Atestarea suplimentară la categoriile:

(1.)  Construcții civile, industriale și agrozootehnice

sau

(2.)  Instalații și rețele exterioare electrice

va constitui un avantaj;

30
2. Experiență anterioară specifică în domeniul activității solicitate: 30
·           Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul supravegherii tehnice a drumurilor și/sau podurilor 20
·           O altă experiență anterioară similară în proiectele cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SDA etc) va constitui un avantaj      10
3. Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună limbii ruse. 10
4. Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet etc) 10
TOTAL 100

 

Candidații interesați vor transmite (1) Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului atașat, (2) CV-ul actualizat și (3) copia certificatului (lor) de atestare tehnico-profesională la adresa procurement@ucipifad.md până la 25 februarie4 martie 2022, 16 Martie  30 Martie, 11 Aprilie 2022, ora 17:00.

Attn: Nadejda Russu, Senior Procurement Specialist

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 18 – 80