„Extins 08.02.2021” Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea echipamentului de producere a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice și colectoare solare) în zona de producere

Număr 67/20 PRR
Categorie ASAP
Data lansării Iteratia 1: 29 dec 2020 10:00Iteratia 2: 12 ian 2021 10:00Iteratia 3: 25 ian 2021 10:00
Data de încheiere Iteratia 1: 12 ian 2021 10:00Iteratia 2: 25 ian 2021 10:00Iteratia 3: 08 feb 2021 10:00

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR – IFAD VII) finanțat din mijloacele Fondului Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (ASAP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), este conceput pentru a îmbunătăți condițiile de viaţă ale populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Astfel, în scopul asigurării producătorilor agricoli cu energie  regenerabilă în zona de producere, UCIP IFAD va oferi pe parcursul următorilor 3 ani (2020-2023)  suport financiar sub formă de grant pentru procurarea echipamentelor (panouri fotovoltaice și/sau colectoare solare) pentru a face producătorii agricoli mai rezilienței la impactul schimbărilor climatice prin prisma diminuării emisiilor gazelor de seră de către sectorul agricol, a impactului asupra schimbării climei şi îndeplinirii obligațiunilor, inclusiv ce reiese din prevederile Acordului de la Paris. Suma grantului oferită de UCIP IFAD constituie până la 70 % din costul total al investiției, dar nu mai mult de 5000 dolari SUA.

  Obiective generale și specifice

O atenție deosebita în cadrul PRR este de a acorda suport producătorilor agricoli în vederea adaptării la schimbările climatice și asigurării rezilienței acestora prin stimularea investițiilor în implementarea tehnologiilor performante și inovative în domeniul agricol cum ar fi de exemplu montarea echipamentelor de producere a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice și colectoare solare) în zona de producere. Verificarea fezabilității suportului ce urmează să fie oferit producătorilor agricoli de către UCIP IFAD este necesară pentru asigurarea durabilității intervențiilor din cadrul PRR.

2 Domeniul de aplicare a serviciilor

Pentru realizarea cu succes a programului, UCIP IFAD va contracta pe o perioadă de trei ani (2020-2023) un consultant individual pentru verificarea și expertizarea echipamentului de producere a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice și colectoare solare) în zona de producere, care este înaintat la concurs de solicitanții de grant, în scopul stabilirii fezabilității investiției, verificării caracteristicilor și specificațiilor cât și corectitudinii instalării lor.

 3 Cerințe de calificare a expertului

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii de consultanță conform domeniul de aplicare a serviciilor.
  2. Studii superioare de licență în domeniul energetic sau cu conotație energetică, alte domenii conexe ( studiile de masterat și alte instruiri în domeniul vor constitui un avantaj);
  3. Cunoașterea actelor normative şi legislative din domeniu;
  4. Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul proiectării și instalării echipamentelor de energie regenerabila pentru producerea de curent electric sau apei calde. (Aplicantul va demonstra experiența în domeniu (contracte, publicații, referințe, colaborare în cadrul altor proiecte, etc.).
  5. Cunoașterea bună a limbii române și ruse vorbit, citit și scris. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj;

 

4 Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

Consultanții individuali din lista, care vor depune scrisorile de exprimare a interesului pentru participare la concurs vor fi evaluați în baza următoarelor criterii:

Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (ICS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei DVS.

Scrisoarea consultantului de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea acestuia, completată conform modelului transmis concomitent cu Cererea de exprimare a interesului la Licitația 67/20 PRR.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.01.2021, 25.01.2021, extins până la 08.02.2021 ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md