„Extins 08.02.2021″Selectarea consultantului individual în scopul acordării asistenței Proiectului la evaluarea și expertizarea sistemelor de plasă anti-grindină și plasă pentru umbrire

Număr 69/20 PRR
Categorie ASAP
Data lansării Iteratia 1: 29 dec 2020 10:00Iteratia 2: 12 ian 2021 10:00Iteratia 3: 25 ian 2021 10:00
Data de încheiere Iteratia 1: 12 ian 2021 10:00Iteratia 2: 25 ian 2021 10:00Iteratia 3: 08 feb 2021 10:00

Programului de Adaptare a Micilor Producători (ASAP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă ale populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Astfel, în scopul asigurării producătorilor agricoli cu echipament performant, tehnici și practici moderne de practicare a agriculturii, pentru a deveni mai rezilienței la impactul schimbărilor climatice cum ar fi temperaturile extreme pe timp de vară, înghețurile, grindina, ploile torențiale, vânturile puternice sau inundațiile, UCIP IFAD oferă suport sub formă de grant producătorilor agricoli pentru a asigura măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice.

În cadrul PRR pe parcursul următorilor 3 ani (2020-2023) UCIP IFAD va acorda suport financiar sub formă de grant producătorilor agricoli pentru a asigura măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice. Suma grantului oferită de UCIP IFAD constituie până la 70 % din costul total al investiției, dar nu mai mult de 5000 dolari SUA.

 1 Obiective generale și specifice

O atenție deosebita în cadrul PRR este de a acorda suport producătorilor agricoli în vederea adaptării la schimbările climatice și asigurării rezilienței acestora prin stimularea investițiilor în implementarea tehnologiilor performante și inovative în domeniul agricol cum ar fi de exemplu aplicarea măsurilor de protejare a culturilor prin instalarea sistemelor de plasă anti-grindină și a plaselor pentru umbrire. Verificarea fezabilității suportului ce urmează să fie oferit producătorilor agricoli de către UCIP IFAD este necesară pentru asigurarea durabilității intervențiilor din cadrul PRR.

2 Domeniul de aplicare a serviciilor

Pentru realizarea cu succes a programului, UCIP IFAD va contracta pe o perioadă de trei ani (2020-2023) un consultant individual pentru verificarea în teren a veridicității informației prezentate de potențialii beneficiari în cererile de finanțare, în scopul stabilirii destinației și fezabilității investiției, verificarea caracteristicilor și specificațiilor sistemelor de plasă anti-grindină și a plaselor pentru umbrire, cât și corectitudinea instalării acestora.

 3 Cerințe de calificare a expertului

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii de consultanță conform domeniul de aplicare a serviciilor.
  2. Studii superioare în domeniul horticulturii, protecției plantelor, agroingineriei sau agronomiei. (Aceasta poate fi demonstrat prin diplome, certificate de instruire, ș.a. )
  3. Experiență în domeniul proiectării și instalării sistemelor anti-grindină & plaselor pentru umbrire. (Aplicantul va demonstra experiența în domeniu (contracte, publicații, referințe, colaborare în cadrul altor proiecte, etc.).
  4. Cunoașterea bună a limbii române și ruse vorbit, citit și scris. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj;

 

4 Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

Consultanții individuali din lista, care vor depune scrisorile de exprimare a interesului pentru participare la concurs vor fi evaluați în baza următoarelor criterii:

Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (ICS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei DVS.

Scrisoarea consultantului de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea acestuia, completată conform modelului transmis concomitent cu Cererea de exprimare a interesului la Licitația 69/20 PRR.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.01.2021, 25.01.2021, extins până la 08.02.2021 ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md