”Extins 12.03.2019”Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri. (companie de consultanță)

Număr 05/19 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 16 ian 2019 17:00Iteratia 2: 05 mar 2019 10:00
Data de încheiere Iteratia 1: 05 feb 2019 10:00Iteratia 2: 12 mar 2019 10:00

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență financiară pentru organizarea activităților de instruire în anul 2019.Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) va selecta în bază de concurs 1 companie care urmează să presteze, la școlile de cîmp (SCF) selectate în cadrul Programului IFAD, următoarele servicii:

 1. Instruirea agricultorilor (specialiști în domeniul agriculturii și alte domenii conexe care vor fi selectați împreună cu reprezentanții școlii de cîmp SCF (Tabelul 1), experții în tehnologiile conservative de lucrare a solului (TCLS) și UCIP-IFAD. În total pentru anul 2018 se preconizează 41 de seminare.
 2. Pregătirea subiectelor/agendei pentru fiecare seminar care urmează să fie aprobată de comun acord de reprezentații SCF, experții TCLS și UCIP-IFAD.
 3. Asigurarea logisticii seminarelor (arenda sălii unde urmează să se desfășoare activitățile de instruire, invitarea și înregistrarea participanților, asigurarea cu transport, asigurarea cu materiale de instruire, alimentare (pauze de cafea, prînzuri, apă);
Nr. Denumirea Școlii de cîmp Adresa Numărul de seminare

preconizat pentru 2019

1 I.F.Porumbeni I.P. s. Pașcani, r. Criuleni 3
2 SRL „Roua Persicului” s. Tochile-Răducani, r. Leova 3
3 SRL „Agrored LV” s. Parcova, r. Edineț 1
4 SRL „Hiliutianul” s. Hiliuți, r. Rîșcani 1
5 GȚ „Girlea Andrei” s. Țareuca, r. Rezina 4
6 SRL „Golden Grapes” s. Caracui, r. Hîncești 4
7 Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția solului „N.Dimo” s. Ivancea, r. Orhei 5
8 SRL „Natcubi-Agro” s. Larga – Nouă, r. Cahul 4
9 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante s. Grigoriecvca, r. Căușeni 5
10 GȚ „Maria Darie” s. Chetrosu, r. Drochia 5
11 GȚ „Pașcurov Iurie” s. Lucești, rn. Cahul 6
Total 11 41

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 • Asigurarea/contractarea experților în comun cu SCF, UCIP-IFAD si experții TCLS.
 • Asigurarea comunicării cu școlile de cîmp pentru organizarea seminarelor și a vizetelor pe loturile demonstrative.
 • Elaborarea și coordonarea cu UCIP-IFAD și școlile de cîmp a listei participanților.
 • Coordonarea cu UCIP-IFAD a perioadei de instruire.
 • Coordonarea agendei activităților cu responsabilii UCIP-IFAD și SCF.
 • Organizarea deplasărilor participanților la vizitele pe terenurile demonstrative (după necesitate).
 • Multiplicarea materialelor pentru participanți și colectarea chestionarelor participanților (elaborate de UCIP-IFAD).
 • Arenda sălilor și asigurarea echipamentului necesar pentru procesul de instruire (ecran, proiector, flip-chart, etc.).
 • Asigurarea participanților cu pauze de cafea, prînz, apă și rechizite necesare (carnet, pix, mapă).

  Cerințe minime de eligibilitatea companiilor:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul organizării instruirilor pentru întreprinderile agricole;
 • Cel puțin un contract similar activității concursului,  realizat în ultimii 3 ani.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare Indicator cantitativ Punctaj maxim
 1. Experiență (din ultimii 3 ani) în organizarea activităților de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricole
Numar de contracte incheiate, in care obiect al contractului îl constituie activitati de organizare a instruirilor in domeniul agricol 20
 1. Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricolerealizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)
Numar de contracte incheiate, in care obiect al constractului il constituie organizarea activitatilor de instruire in domeniul agricol realizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.) 20
 1. Experiența companiei în prestarea serviciilor similare activității solicitate (ce reiese din tematica instruirii)
Numar de contracte incheiate, in care obiect al contractului il constituie activitati de instruire în domeniul agriculturii conservative/ecologice. 30
 1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate
Numarul expertilor si calificarea acestora 30

*Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 05/19 PRRECI.

Scrisoare de exprimare a interesului(MODEL OBLIGATORIU)

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 05 februarie  12 februarie 2019, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md