RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

”Extins 25.05.2018” Cerere de exprimare a interesului privind organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a Asociațiilor de Economii și Împrumut

Reg. no.: 21/18 PRRECI
Categorie: RFS
Launch date: 2018-04-11 16:00:00
Deadline: 2018-05-25 16:00:00
Winner is: Anulat

Titlu: Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a AEÎ: (i) directorilor executivi privind analiza și evaluarea portofoliului de credite și adaptarea la tendințele pieței non-bancare; (ii) președinților consiliului și comisiei de cenzori  privind particularitățile contabilității, modul de constituire și calculare a provizioanelor și administrarea riscurilor.

Program:PRRECI/2000000705

PP&AWPB ref. no.:C 2.6/2.2.1.3/ PALB 2018

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), acordă asistență pentru dezvoltarea capacităților instituționale a AEÎ și a fortificării sectorului de microfinanțare.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a AEÎ, și anume: (i)directorilor executivi privind analiza și evaluarea portofoliului de credite și adaptarea la tendințele pieței non-bancare; (ii) președinților consiliului și comisiei de cenzori  privind particularitățile contabilității, modul de constituire și calculare a provizioanelor și administrarea riscurilor.

Aranjamente

Prestatorul de servicii va aplica simultan pentru organizarea ambelor activități de instruire.

Cursurile de instruire sunt destinate pentru grupe distincte de participanți și vor fi organizate, regional,  după cum urmează:

 1. instruirea directorilor executivi ai AEÎ: regiunea nord:  mun. Bălți – 5 seminare; regiunea centru: mun. Chișinău - 4 seminare; regiunea sud: or. Cahul - 1 seminar /total 10 seminare.Durata unui curs de instruire: 8 ore academice.
 2. instruirea președinților consiliului și comisiei de cenzori ai AEÎ: regiunea nord:  mun. Bălți – 5 seminare; regiunea centru: mun. Chișinău - 8 seminare; regiunea sud: or. Cahul - 2 seminare / total 15 seminare.Durata unui curs de instruire: 8 ore academice.

Nr. persoane per grup: 15- 20 participanți .

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada iunie –noiembrie 2018.

Cursurile de instruire vor fi organizate în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

 1. organizarea prezenței participanților;
 2. asigurarea logisticii activităților (arenda sălii de instruire, asigurarea alimentației participanților, altele);
 3. angajarea experților pe domenii;
 4. elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire, multiplicarea acestora, etc.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificărilenecesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire în domenii similare.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

  Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 • Profilul și experiența generală a companiei

20

 • Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activitățilorde instruire în domenii similare

30

 • Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire similare (instruirea AEÎ)cu finanțate dîn cadrul Programelor donatorilor externi (de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO,  ș.a.)

20

 • Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30


Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa submenționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”. 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 25 aprilie 2018, 15 mai 2018 ora , 25 mai 2018 16:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)