Aplicația AgriBusiness

Aplicație de evidență a veniturilor și cheltuielilor

Aplicația AgriBusiness este aplicație web de administrare a bugetului pentru microantreprenori, care are drept scop conștientizarea micilor fermieri și tinerilor antreprenori a importanței evidenței veniturilor și cheltuielilor, planificării și administrării bugetului personal și antreprenorial pentru luarea unor decizii financiare și drept urmare, oferirea unui instrument practic pentru planificarea și administrarea bugetului.

Un alt instrument pentru planificarea și gestionarea bugetului personal este utilizarea jurnalului financiar:

Jurnalul financiar pentru adulți

Jurnalul finaciar pentru adolescenți