Tipuri de întreprinderi finanțate

Credite pentru micro antreprenori – 1 000 000 MDL

Activități eligibile

 • Toate activitățile agricole sau neagricole generatoare de venituri din mediul rural;
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc.)

  Suma maximă a pachetului financiar

  1 000 000 MDL

  Beneficiari eligibili

  • Mici fermieri din zona rurală, micro-antreprenori (persoane fizice sau juridice);
  • sunt cetățeni moldoveni care intenționează să dezvolte sau să extindă activități agricole și / sau neagricole generatoare de venituri, bazată pe proprietatea privată;
  • dețin documente de înregistrare, certificate și licențe conform tipului de activitate (dacă este cazul);
  • desfășoară activități conform actelor normative și legislative și nu au impact negativ asupra mediului;
  • mențin sau sunt dispuși să mențină înregistrări relevante aferente veniturilor și cheltuielilor și prezintă informații relevante solicitate de IFP / OGPAE / UCIP IFAD.

  Contribuția beneficiarului

  Min. 10 % din costul total al proiectului de investiții în numerar sau bunuri materiale.

  Termenul creditului

  Până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

  Valuta creditului

  MDL

Credite pentru Întreprinderi Micro și Mici – 150 000 EUR

Activități eligibile

 • Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă;
 • Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis
 • Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;
 • Sortarea, procesarea, calibrarea, ambalarea, etichetarea produselor agricole;
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism
 • Producerea de energie regenerabilă

Suma maximă a creditului

150 000 EUR

  (maxim 90% din valoarea totală a proiectului investițional)

Beneficiari eligibili

 • Întreprinderile micro și mici care își desfășoară activitatea în aria Proiectului

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Valuta creditului

MDL, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Credite cu porțiune de grant condiționat pentru tineri și femei – 1 000 000 MDL

Activități eligibile

 • Producerea, recoltarea și depozitarea producției agricole vegetale;
 • Zootehnia, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor;
 • Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole;
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism;
 • Altele conexe activităților agricole.

Suma maximă a pachetului financiar

1 000 000 MDL

Suma porțiunii de credit – maxim 680 000 MDL

Suma porțiunii de grant – maxim 320 000 MDL

Beneficiari eligibili

 • Întreprinderile deținute și administrate de tineri până la 40 de ani și/sau femei;
 • suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare;
 • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

Valuta creditului

MDL, EURO

Credite pentru grupurile de producători -250 000 EUR

Activități eligibile

 • Prelucrarea / sortarea / calibrarea / ambalarea / etichetarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, produselor lactate, mierii și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea de energie regenerabila legata de activități post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, utilaje si echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; utilaje si instalații pentru încălzire termica etc.)
 • Captarea apei pluviale de pe acoperiș (burlane, jgheaburi, rezervoare de stocare a apei).

Valoarea și limitele pachetului financiar (credit+grant)

  250.000 EUR

 • Porțiunea de împrumut – 92% din pachetul financiar (max. 230.000 EUR)
 • Porțiunea de grant – 8% din pachetul financiar (max. 20.000 EUR)

  Beneficiari eligibili

  Antreprenorii:

 • înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat ca Cooperative sau Societăți cu Răspundere Limitată cu minimum 5 fondatori;
 • au intenția de a-și dezvolta/îmbunătăți procesarea și comercializarea produselor agricole prin investiții din proiect;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
 • desfășoară activități conform actelor normative și legislative și nu au impact negativ asupra mediului

Contribuția beneficiarului

Min. 2% din costul total al proiectului de investiții, doar în numerar.

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

*Pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni

Valuta creditului

MDL, EUR

 

Procedura de creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condițiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităților finanțate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de grație, etc.

Pasul 2

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implementarea Programului IFAD pentru a aplica la contractarea creditului.
Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.
Lista instituțiilor financiare participante

Pasul 3

Solicitantul de credit pregătește dosarul conform cerințelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.

Pasul 4

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistența companiilor de consultanță acreditate de UCIP IFAD sau în mod individual. Pentru anumite categorii de beneficiari, UCIP IFAD acoperă parțial costurile acestei activități doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanță acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conțină informația necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP IFAD (conform modelului).
Model plan de afaceri 

Pentru creditele în sumă de până la 1 mil. MDL – planul de afaceri nu este obligatoriu

 

Compania de consultanta acreditata pentru implementarea programului de mentorat (incl. pregatirea planului de afaceri) în cadrul Proiectului TRTP, femei și tineri antreprenori.

Pasul 5

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP IFAD pentru resurse.

Pasul 6

UCIP IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.

Pasul 7

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.