Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro antreprenoare IFAD VII

111

Activități eligibile

 • Orice activitate agricolă desfășurată în aria de implementare a proiectului, de către femeile micro antreprenoare, în activități de producere primară (horticultură, culturi de câmp, etc), activități post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole.
 • Adițional, sunt eligibile activitățile conexe agriculturii (ex. panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.) ca formă de adaptare și reducere a vulnerabilității femeilor la șocurile climatice prin reducerea dependenței acestora de activitățile agricole și care au ca urmare creșterea veniturilor (reducerea sărăciei).

Cheltuieli eligibile

 • Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);
 • Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe). Însă, dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli (capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție), acestea pot fi acoperite din credit (până la 30 % din porțiunea de credit) și din contribuția beneficiarului, luând-se în calcul limitele impuse la punctul 5 de mai jos.

Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant) 600.000 MDL care include

 • Porțiune de grant 80%, dar nu mai  mult de 140 000 MDL
 • Porțiunea de credit 20%

În cazul în care solicitanții de finanțare intenționează să implementeze proiecte investiționale mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 460.000 MDL.

Beneficiari eligibili

 • Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot;
 • Veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu a depășit 1 milion de lei;
 • Suprafața totală a terenurilor (în proprietate și în arendă)  a tuturor membrilor/fondatorilor solicitantului și a entităților fondatorilor/membrilor, nu va depăși 10 hectare, inclusiv membrii Gospodăriei;
 • Activitatea economică se bazează pe proprietate privată, este fondată și administrată de femei;
 • Dispun de toate licențele și autorizațiile necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității economice.

    Important!

 • Prioritate pentru finanțare se va acorda femeilor tinere economic active. Banca va acorda prioritate femeilor tinere care vor dezvolta o nouă afacere și va menține ponderea noilor afaceri finanțate de cel puțin 30 la sută din totalul portofoliului de împrumuturi pentru femeile vulnerabile la schimbările climatice.
 • Se va ține cont de faptul că solicitantele de finanțare sunt orientate economic și comercial, iar comercializarea producției (cel puțin 30% din volumul producției proprii) nu va afecta securitatea alimentară și nutrițională a Gospodăriei.
 • Afacerile care au beneficiat de credite în cadrul Programelor IFAD anterioare sunt eligibile pentru finanțare.

Termenul creditului

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

Contribuția beneficiarului

Cel puțin 5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

Avantajele accesării produsului:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă (Puteți simula modalitatea de rambursare a creditului accesând calculatorul din dreapta paginii. ATENȚIE! se va introduce doar suma porțiunii de credit, maxim 460 000 MDL)
 • Porțiune de grant inclusă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

 • Producerea și comercializarea soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) și a tutunului;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare comercializării producției proprii);
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi.

! Solicitantele de grant vor beneficia de suport gratuit pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de compania de consultantă selectată de UCIP IFAD. Detalii găsiți AICI.

Pentru mai multe detalii accesați AICI

* Aria de implementare a Proiectului: toate localitățile rurale (doar satele), care sunt sub controlul Republicii Moldova, inclusiv satele din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

** Lista Instituțiilor financiare partenere