Credite pentru grupurile de producători (IFAD VIII)

111

Activități eligibile

1. Prelucrarea / sortarea / calibrarea / ambalarea / etichetarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, produselor lactate, mierii și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);

2. Producerea de energie regenerabila legata de activități post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, utilaje si echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; utilaje si instalații pentru încălzire termica etc.)

3. Captarea apei pluviale de pe acoperiș (burlane, jgheaburi, rezervoare de stocare a apei) în cadrul unităților de procesarea producției agricole.

Cheltuieli eligibile

Mijloace fixe (DOAR noi) legate de activitățile eligibile.

Suma maximă a pachetului financiar

250.000 EUR

Porțiune de împrumut – 92% din pachetul financiar (max. 230.000 EUR)

Porțiune de grant – 8% din pachetul financiar (max. 20.000 EUR)

Beneficiari eligibili

Antreprenorii:

 • înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat ca Cooperative sau Societăți cu Răspundere Limitată cu minimum 5 fondatori;
 • au intenția de a-și dezvolta/îmbunătăți procesarea și comercializarea produselor agricole prin investiții din proiect;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
 • desfășoară activități conform actelor normative și legislative și nu au impact negativ asupra mediului

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

*Pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni

Contribuția beneficiarului

Min. 2% din costul total al proiectului de investiții, doar în numerar.

Valuta creditului

MDL, EUR

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).
Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:
a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) 
b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)
c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (active productive doar noi);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele băncii sau a beneficiarului, fiind contribuție proprie.

Particularități:

 • achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;
 • pentru construcția/reparația imobilului de producere, depozitare, păstrare, etc., eligibile pentru finanțare sunt doar materialele de construcție, valoarea cărora este aprobată în baza devizelor de cheltuieli elaborate și aprobate de către persoanele licențiate. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;
 • achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

Prelucrarea/sortarea/calibrarea/ ambalarea/etichetarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin etc.) si tutun.

Cheltuieli neeligibile

 1. Plata oricăror impozite (inclusiv TVA) sau datorii, asigurare
 2. Achiziționarea / închirierea terenurilor și a clădirilor de producție / depozitare existente
 3. Achiziționarea de pesticide și alte bunuri și activități nocive pentru mediu
 4. Imobilizări necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, cote părți, drepturi de producție și alte drepturi acordate de organismele publice)
 5. Jocuri de noroc, divertisment, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere

Caracteristici credit
 • Valuta creditului
  MDL/EUR
 • Suma maximă
  • EUR 250 000
  • sau echivalentul in MDL
 • Termenul creditului
  12-96 luni
  Perioada de grație
  0-48 luni
  Comision de acordare
  0.5%
 • Rata dobânzii (anual, flotantă)
  • MDL 7.85%
  • EUR 5.3%
Calculator de împrumut