Credite pentru micro antreprenori (IFAD VIII)

111

Activități eligibile

 1. Toate activitățile agricole sau neagricole generatoare de venituri din mediul rural
 2. Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc.)

Cheltuieli eligibile

 1. Active productive (fixe) (de mâna a doua este permisă)
 2. Servicii, lucrări, costuri de transport, și instalare legate de investiție
 3. Capitalul circulant

Suma maximă a creditului

1.000.000  MDL

Beneficiari eligibili

 1. Mici fermieri din zona rurală, micro-antreprenori (persoane fizice sau juridice);
 2. cetățeni moldoveni care intenționează să dezvolte sau să extindă activități agricole și / sau neagricole generatoare de venituri, bazată pe proprietatea privată;
 3. dețin documente de înregistrare, certificate și licențe conform tipului de activitate (dacă este cazul);
 4. desfășoară activități conform actelor normative și legislative și nu au impact negativ asupra mediului;
 5. mențin sau sunt dispuși să mențină înregistrări relevante aferente veniturilor și cheltuielilor și prezintă informații relevante solicitate de IFP / OGPAE / UCIP IFAD.

Termenul creditului

Până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Contribuția beneficiarului

Min. 10% din costul total al proiectului de investiții în numerar sau bunuri materiale.

Valuta creditului

MDL

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).
Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:
a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) 
b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)
c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Condiții de utilizare a creditului

 •  mijloacele eliberate din resursele Proiectului vor fi utilizate pentru investiții în active productive, cât și capital circulant legat de investiție sau capital circulant independent
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri/ servicii la valoarea netă (fără TVA)
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului.

Particularități:

 • achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;
 • pentru construcția/reparația imobilului de producere, depozitare, păstrare, etc., eligibile pentru finanțare sunt doar materialele de construcție, valoarea cărora este aprobată în baza devizelor de cheltuieli elaborate și aprobate de către persoanele licențiate. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;
 • achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

 1. Producerea, procesarea și comercializarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturi alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și tutun
 2. Comerțul (cu excepția achiziționării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii)
 3. Construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale
 4. Comerțul, reparația și amanetarea articolelor de bijuterie din metale prețioase, alte activități similare
 5. Activități de transport pasageri / lucrători, servicii de taxi, mașini personale
 6. Servicii de asistență socială și educație.

Cheltuieli neeligibile

 1. Plata oricăror impozite (inclusiv TVA) sau datorii, asigurare
 2. Achiziționarea / închirierea terenurilor și a clădirilor de producție / depozitare existente
 3. Achiziționarea de pesticide și alte bunuri și activități nocive pentru mediu
 4. Imobilizări necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, cote părți, drepturi de producție și alte drepturi acordate de organismele publice)

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere

Caracteristici credit
 • Valuta creditului
  MDL
 • Suma maximă
  • MDL 1 000 000
  • sau echivalentul in
 • Termenul creditului
  12-60 luni
  Perioada de grație
  0-24 luni
  Comision de acordare
  0.5%
 • Rata dobânzii (anual, flotantă)
  • MDL 7.85%
Calculator de împrumut