Micro antreprenori IFAD VII

111

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venit, desfășurate în aria de implementare a Proiectului

Aria de implementare a Proiectului

 toate raioanele care sunt sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău şi or. Bălți

Suma maximă a împrumutului

600 000 MDL

până la 30% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant/ servicii/ lucrări aferente investiției finanțate  sau capitalului circulant independent.

Beneficiari eligibili:

Micro antreprenori* (persoane fizice și juridice), care desfășoară  sau intenționează să dezvolte sau să extindă o afacere/ activitate  agricolă sau neagricolă, generatoare de venit, bazată pe proprietate privată în mediul rural

*Micro Antreprenori sunt denumiți persoanele fizice care obțin venituri din activități agricole sau ne-agricole fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat sau își desfășoară activitatea ca persoană fizică întreprinzător individual (GȚ, ÎI) și se clasifică ca micro întreprinderi în conformitate cu Legea 112 din 20.05.1994.

Termenul împrumutului

până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional sub forma de mijloace bănești sau bunuri materiale.

Valuta creditului

MDL

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).
Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:
a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) – 21,5 %
b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)
c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele Proiectului vor fi utilizate pentru investiții în active productive (doar max. 30% pot fi utilizate pentru capital circulant/ servicii/ lucrări legate de investiție );
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri/ servicii la valoarea netă (fără TVA).

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.
 • Procedura simplă și rapidă de finanțare
 • Condiții de creditare atractive.

 Activități neeligibile pentru finanțare

 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;
 • Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a tutunului;
 • Comerțul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale prețioase, alte activități similare;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii);
 • Procurarea de pesticide și a altor bunuri, servicii și activități nocive pentru mediu;
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituții publice);
 • Jocuri de noroc, activități de agreement și divertisment, restaurante, baruri, alte activități similar;
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • Asistență socială și servicii educaționale.  

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implementarea Programului IFAD pentru a aplica la contractarea creditului. Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.

Micro antreprenorii pot depune cererea de finanțare la una din instituțiile financiare participante partenere la implementarea Programului IFAD: AEÎ Botna, BC FinComBank, OCN Mikro Kapital, BC Mobiasbanca – OTP Group, BC Moldindconbank, BC Moldova-Agroindbank