Întreprinderi mici și mijlocii IFAD VI

111

Întreprinderi Mici și Mijlocii (ÎMM)

Activități eligibile

 • Activităţi agricole rurale generatoare de venit:
  producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia viţei de vie soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol și viticol (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • construcţia serelor;
 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

Suma maximă a creditului

150 000 dolari SUA

Creditul este acordat paralel din două surse de finanțare:

 • Sursele IFAD – max. 80% din suma totală a creditului solicitat, echivalentul a maxim 150 mii dolari SUA;
 • Sursele Băncii (obligatoriu) – min 20% din suma totală a creditului solicitat.

Beneficiari eligibili

Întreprinderile Mici și Mijlocii cu profil agricol care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • agenţi economici de orice formă organizatorico-juridica ce sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zona rurală sau urbană, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi;
 • care corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM: au un număr mediu scriptic anual de salariaţi ≤249 persoane şi suma anuală a veniturilor din vânzări sau valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ≤50 mln. lei;
 •  activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM;
 • întreprinderea menţine evidenţă contabilă și prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • se conformează cu actele șistandardele legale privind protecţia mediului și cu principiile de evaluare a impactului asupra mediului.

Prioritate vor avea întreprinderile ce vor demonstra, la etapa de evaluare, un impact pozitiv privind crearea locurilor de muncă şi generarea veniturilor.

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile:

a) ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active:

b) persoanele fizice și juridice care au beneficiat anterior de finanţare în cadrul Programelor IFAD precedente (excepţie fac întreprinderile administrate de Tinerii Antreprenori beneficiari ai Programelor IFAD V, PNAET, PARE 1+1, PASET 1,2 care solicită finanţare pentru extinderea afacerii anterior finanţate de la activităţi de producere la activităţi de procesare/împachetare/marketing sau să diversifice activitatea);

c) mixte, cu capital străin.

Termenul creditului

≤ 5 ani (≤ 2ani) – activităţi de producere, procesare;
≤ 8 ani (≤ 4ani) – înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Contribuția beneficiarului

Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional (mijloace bănești și/sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării proiectului investițional) 

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Rata dobânzii

Rata de referință (flotantă, revizuită de 2 ori pe an) + marja Băncii

Condiții de utilizare a creditului

 • Mijloacele eliberate vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe.
 • Capitalul circulant poate fi finanţat doar din sursele solicitantului sau din sursele băncii cofinanţatoare.

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Programului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pămîntului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor.

* Beneficiarii de credite vor putea procura maşini agricole la mîna a doua cu condiţia că furnizorul va confirma că echipamentul este în deplină funcţionare.

Caracteristici credit
 • Valuta creditului
  MDL/EUR/USD
 • Suma maximă
  • USD 150 000
  • sau echivalentul in MDL/EUR
 • Termenul creditului
  1-60 luni
  Perioada de grație
  0-48 luni
  Comision de acordare
  1%
 • Rata dobânzii (anual, flotantă)
  • MDL 10.3%
  • EUR 6.1%
  • USD 6.1%
Calculator de împrumut