Micro-antreprenori IFAD VII

111

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venit

Suma maximă a împrumutului

150 000 MDL

Împrumutul este acordat paralel din două surse de finanțare:

 • Sursele IFAD – max. 90% din suma totală a împrumutului solicitat, echivalentul a maxim
  150 000 MDL
 • Sursele AEÎ sau IFP (obligatoriu) – min 10% din suma totală a împrumutului solicitat.

Suma de co-finanțare a AEÎ sau IFP* poate fi utilizată pentru capitalul circulant / servicii/ lucrări legate de investiție

* IFP – bancă comercială sau organizație de creditare nebancară acceptată pentru intermedierea resurselor Proiectului. Linkul la Instituțiilor Financiare Participante Partenere

 

 Beneficiari eligibili:

 Membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) (persoane fizice sau juridice), care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • doresc să inițieze sau să dezvolte afaceri agricole și non-agricole generatoare de venit;
 • dețin documente de înregistrare, certificate și licențele necesare care permit desfășurarea afacerii (după caz);
 • desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative și legislația în vigoare și nu generează un impact negativ asupra mediului;
 • mențin sau se obligă să mențină evidența veniturilor și cheltuielilor și să furnizeze la solicitare informațiile necesare reprezentanților UCIP-IFAD/ IFP/ DLC.

Termenul împrumutului

până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional sub forma de mijloace bănești sau bunuri materiale.

Valuta creditului

MDL

Rata dobânzii

Rata de referință (flotantă, revizuită de 2 ori pe an) + marja IFP + marja AEÎ

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (doar max. 30% pot fi utilizate pentru material circulant/servicii/lucrări aferente investiției finanțate);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului;
 • capitalul circulant poate fi finanțat din resursele solicitantului, din resursele băncii cofinanțatoare și parțial din resursele IFAD (max. 30%)

Activități neeligibile pentru finanțare

 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;
 • Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a tutunului ;
 • Comerțul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale prețioase, alte activități similare;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii);
 • Procurarea de pesticide și a altor bunuri, servicii și activități nocive pentru mediu;
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituții publice);
 • Jocuri de noroc, activități de agreement și divertisment, restaurante, baruri, alte activități similar;
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi
 • Asistență socială și servicii educaționale.

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

 PROCEDURA DE FINANȚARE

 1. Micro-antreprenorul identifică ideea de afacere și necesarul de finanțare a investiției;
 2. Micro-antreprenorul analizează condițiile de finanțare și identifică AEÎ parteneră. Lista AEÎ și datele de contact pot fi accesate  la următorul link https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html;
 3. Micro-antreprenorul, membru al AEÎ, depune cererea de finanțare la AEÎ din localitate sau regiune;
 4. AEÎ și micro-antreprenorul pregătesc dosarul pentru finanțare. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la IFP;
 5. AEÎ împreună cu IFP evaluează dosarul, aprobă cererea şi transmite dosarul spre examinare la Proiect;
 6. Dosarul recepționat este examinat, dacă condițiile sunt îndeplinite, resursele financiare sunt debursate către IFP;
 7. După recepționarea fondurilor IFP transferă resursele către AEÎ, care, în termen de 3 zile, debursează fondurile prin transfer sau în numerar beneficiarului de împrumut (membrului AEÎ).

 

Caracteristici credit
 • Valuta creditului
  MDL
 • Suma maximă
  • MDL 150 000
  • sau echivalentul in
 • Termenul creditului
  12-60 luni
  Perioada de grație
  0-24 luni
  Comision de acordare
  2.5%
 • Rata dobânzii (anual, flotantă)
  • MDL 14.3%
Calculator de împrumut