Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

Number 63/21 PRR
Category ASAP
Release date Iteratia 1: 01 dec 2021 10:00Iteratia 2: 27 dec 2021 11:00Iteratia 3: 17 jan 2022 11:00
Closing Date Iteratia 1: 27 dec 2021 10:00Iteratia 2: 17 jan 2022 10:00Iteratia 3: 16 feb 2022 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia pentru: ,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție (11 loturi)”, conform următoarelor specificații:

Nr.

o/d

Beneficiari Lotul Suprafața, ha Perioada de executare
Plantare Lucrări de îngrijire Completarea golurilor
1. Pr. Tudora, s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă Lot 1 6,67 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
2. Pr. Cioburciu, s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă Lot 2 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noiemb. 2022
3. Pr. Burlacu, s. Burlacu, r-nul Cahul Lot 3 9,92 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
4. Pr. Sauca, s. Sauca, r-nul Ocnița Lot 4 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
5. Pr. Grinăuți-Moldova, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița Lot 5 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
6. Pr. Grinăuți-Moldova, s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița Lot 6 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
7. Pr. Cruglic, s. Cruglic, r-nul Criuleni Lot 7 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
8. Pr. Cimișlia, s. Bogdanovca Nouă Lot 8 8,70 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
9. Pr. Filipeni v. Filipeni, r-nul Leova Lot 9 8,10 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
10. Pr. Ciolacul Nou, s. Ciolacu Nou, r-nul Fălești Lot 10 10,00 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022
11. Pr. Plop-Știubei, s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni Lot 11 9,65 Feb-Apr. 2022 Mai-Sep. 2022 Oct. –Noi. 2022

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor.

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare transmițând cererea conform modelului atașat la adresele: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere 

 Cerințe minime de calificare:       

1. Volumul minim anual de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, pentru ofertantul câștigător, în ultimii trei ani, va fi de 10 ha (zece hectare).

2. Dacă un ofertant depune o ofertă pentru mai mult de un lot, acesta ar trebui să aibă executat, în ultimii trei ani, următorul volum de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție:

– 1-2 loturi: 10 ha

– 3-5 loturi: 20 ha

– 6-8 loturi: 30 ha

– 9-11 loturi: 50 ha

3. Șef de șantier calificat în domeniul forestier cu prezentarea obligatorie a certificatelor/diplomelor care atestă acest fapt (pentru fiecare lot în parte câte un responsabil de șantier);

4. Personal tehnic calificat, precum şi muncitori în număr suficient pentru executarea lucrărilor;

Documente obligatorii pentru a fi prezentate în ofertă:

Secțiunea V (A). Cererea ofertantului de participare la licitație

Secțiunea V (B). Informații privind calificarea ofertantului

Secțiunea V (C). Spectrul și volumele lucrărilor cu indicarea prețurilor

Secțiunea V (D). Formularul pentru scrisoarea de garanție pentru participarea la licitație

Secțiunea V (E). Documentația pentru propunerea tehnică

Copia legalizată a certificatului de înregistrare a companiei ofertantului;

Ofertanții vor recepționa în scop de suport și cu titlu de informare:

1) CEREREA DE OFERTĂ, INCLUSIV INSTRUCȚIUNILE PENTRU OFERTANȚI

2) INDICII PRINCIPALI AI PROIECTULUI LA LOCALITATEA SOLICITATĂ

3) SCHEMELE DE PLANTARE ȘI AMPLASARE A SPECIILOR

4) SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

Echipamentele esențiale care trebuie puse la dispoziție pentru executarea contractului de către ofertantul potențial câștigător trebuie să fie următoarele:

  • Camion pentru transportarea materialului săditor și a altor materiale
  • Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP
  • Remorcă
  • Plug
  • Grapă cu discuri
  • Cisternă de apă

 Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, Comisia de evaluare al  Autorităţii contractante  se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă.

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 27 decembrie 2021,17 ianuarie 2022 16 Februarie 2022, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom privind invitația la ședința publică de deschidere. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn:  of.1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md