Grievance Redress Mechanism (GRM)

The overall goal of TRTP is to reduce poverty and curb outmigration from rural areas through the enhancement of smallholder resilience to climate change. The development objective of the project is to enable the rural poor (especially youth, women and smallholders) to increase their productive capacity, resilience to economic, environmental and climate-related risks and access to markets. The forthcoming document describes the project’s efforts for beneficiary feedback and outlines it grievance redress mechanisms in line with IFAD guidelines and regulations. Complaints and grievances can be submitted through a GRM when resolutions are not found at project level through existing approaches ensuring access and equity to project activities (e.g., participatory approaches, targeting and feedback forms etc.) The project will take a number of transparent steps that will help ensure that the benefits of the project are being distributed fairly with no discrimination nor favoritism. Primarily, project targeting has been agreed with the government and comprises targeting criteria based on gender and age quotas, but also on geographical targeting based on a climate vulnerability assessment made by the project in terms of publicly available precipitation records as well as publicly available poverty and ‘deprivation’ records compiled by the government. These areas will be the project’s primary geographical areas that the project will focus on. In order to exercise the rights provided by the Law, the subject of personal data is entitled to address a written request to UCIP IFAD, Chisinau municipality, bvd Ștefan cel Mare si Sfînt 162, office 1303 or to the address solicitare@ucipifad.md

Personal data

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (în continuare UCIP IFAD), aduce la cunoștință persoanelor fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a UCIP IFAD. În acest sens, UCIP IFAD implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor în conformitate cu legislația în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile articolelor 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către UCIP IFAD”, mun. Chișinău, bvd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, oficiul 1303 sau la adresa office@ucipifad.md.

International Conference on Conservation Agriculture, March 29-30, 2021

Textbook

Legal, Anticoruption, Antifraud

Anticorupție Ajută-ne să identificăm rapid orice faptă de corupție Zero toleranță față de corupție!!! Nu fi pasiv cînd ești expus la o situație sau o persoană încalcă valorile, regulile sau principiile IFAD. Informează-ne! V-a fost pus la dispoziție prin intermediul Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări pe care o aveți în legătură cu un posibil caz de corupție: adresa de email: whistleblower@ucipifad.md

Leaflets, brochures

Useful links

  1. Fonduril disponibile pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor: ACCESEAZĂ
  2. Platforma AgroBourse 360° SI vine să revoluționeze comerțul în agricultură, un  model de afaceri inovative va exclude intermediarii în momentul relaționării dintre producător și cumpărător
  3.  Agenția de Investiții lansează proiectul „ECO Moldova” un proiect care va promova produsele organice autohtone peste hotarele țării
  4. AgraVista este un protal informaţional în Moldova care livrează informaţie analitică specializată pe produse de valoare înaltă ce dirijează producătorii agricoli spre pieţe atractive şi competitive
  5. Fermierii cointeresați în procurarea echipamentului pentru irigare pot lua cunoștință de baza de date a furnizorilor, elaborată de Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA). În același timp, UCIP IFAD invită furnizorii de echipament pentru irigare care sunt cointeresați să fie incluși in această lista să ne expedieze informația în formatul corespunzător tabelului la adresa electronică alexandru.belschi@ucipifad.md

Guides

În cadrul Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) au fost elaborate și publicate ghiduri practice care vin în ajutorul potențialilor antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere, să acceseze un credit, să mențină corect evidența veniturilor și cheltuielilor, etc. Ghidurile includ informație, materiale, exemple și referințe relevante tematecii abordate, modificări/ajustări ale legislației, care vor servi drept suport utilizatorului de ghid.