Vizită de studiu în Bosnia și Herțegovina

În perioada 30 octombrie – 03 noiembrie 2022, specialiștii Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD în RM, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Finanțelor s-au aflat într-o vizită de studiu și schimb de experiență în Bosnia și Herțegovina (BiH).

Programul vizitei a inclus întrevederi cu reprezentanții Unitații de coordonare a proiectelor IFAD din BiH, prestatori de servicii de consultanță, exponenții băncii BBI, Ministerului Agriculturii, Apelor și Silviculturii, Alianța asociațiilor din domeniul agriculturii. De asemenea, au fost întreprinse vizite la beneficiarii proiectelor IFAD din țara gazdă: procesatori, centre de colectare, cooperative.

Discuțiile au fost axate pe schimb deschis de idei și cunoștințe în special despre:  accesul la servicii financiare a micilor fermieri/ femeilor/ tinerilor/ asociațiilor de fermieri/grupurilor de producători; rolul institutiilor financiare în crearea platformelor de interacțiune între diferiți actori ai lanturilor valorice în agribusiness, despre parteneriate cu furnizorii de servicii/ asociații agricole/cooperative/grupuri de producători și nu în ultimul rînd despre instrumentele de intervenție ale Ministerului de resort pentru asigurarea dezvoltării infrastructurii de irigare și transport, dar și a unei agriculturi sustenabile cu orientare comercială, care să asigure atît securitatea alimentară a țării, dar și competitivitatea produselor pe piețele externe.

Vizita a constituit o oportunitate valorificată de participanți pentru a-și dezvolta capacitățile, de a se consolida ca echipă și de a  construi în continuare o identitate, o viziune și  soluții comune pentru realizarea cu succes a obiectivelor de dezvoltare stabilite pentru incluziunea durabilă a micilor femieri, femeilor și tinerii în lanțurile valorice de agribusiness. Astfel, bagajul de cunoștințe acumulate în cadrul vizitei au generat idei și soluții practice de susținere pentru micii fermieri care urmează să fie adaptate contextului Republicii Moldova.”

Aceasta vizită a fost ogranizată cu suportul logistic al Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei și BiH, în cadrul inițiativei IFAD de “Cooperare Tripartită Sud-Sud” (SSTC), care promovează vizitele de studiu pentru specialiștii unităților de implementare a Programelor IFAD din diferite țări și sprijină colaborarea între țările din Sud în scopul stabilirii unor parteneriate noi, schimbului de cunoștințe si experiențe privind practicilor legate de agricultură, abilitarea femeilor și tinerilor în afaceri.