5 fermieri au extins suprafețele irigate cu peste 100 ha, câștigând un grant: „Fără apă nu este posibil de făcut agricultură”

Seceta din ultimii ani vine să confirme necesitatea sistemelor de irigare care sunt vitale pentru agricultura din Republica Moldova, iar reabilitarea și modernizarea lor va asigura accesul unui număr mai mare de producători agricoli ce vor utiliza apa pentru creșterea unei producții competitive.

În satul Lopatna din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agro-Rufeni” gestionează un sistem centralizat de irigare, reabilitat în cadrul programului Compact, ce permite irigarea a circa 50 de hectare de teren agricol.

Necesitatea de a mări suprafața irigată a impulsionat câțiva agenți economici din regiune să formeze un grup de inițiativă și să depună dosarul pentru a beneficia de suport pentru extinderea sistemului de irigare existent.

Victor Cervatiuc, specialit infrastructură în cadrul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD, a menționat că, proiectul înaintat de grupul de inițiativă din satul Lopatna a presupus un parteneriat dintre cinci producători locali, primărie și UCIP IFAD.

În satul Lopatna exista deja un sistem de irigare, care era compus dintr-o stația de pompare situată pe râul Nistru ce pompa apa într-un bazin de acumulare, iar ulterior aceasta era folosită pentru irigare. Acest sistem era funcțional și este administrat de Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agro-Rufeni”. Producătorii agricoli, care au terenuri în aria dată de deservire, au depus un dosar la UCIP IFAD pentru extinderea acestuia, cu scopul de a mări eficiența economică a obiectivului dat. Astfel, cinci agenți economici au manifestat interes de a participa la acest proiect și au venit cu o contribuție proprie în mărime de 15% din suma totală, restul 85% sunt finanțați de către UCIP IFAD. Suma totală a proiectului este de 2, 7 milioane de lei. Construcția sistemului de irigare a început în luna iunie curent, iar, la moment, are loc recepția lucrărilor. Urmează perioada de garanție ce prevede că sistemul de irigare      va fi exploatat pe parcursul unui an și dacă vor apărea      neconformități acestea vor fi înlăturate de către antreprenorul care a realizat lucrările de construcție”.

Ion Bușneac, directorul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații  „Agro-Rufeni”, a explicat că atât pentru Asociație, cât și pentru producătorii agricoli din regiune, realizarea acestui proiect este foarte important.

„Odată cu mărirea razei de deservire a sistemului de irigare  se va extinde și suprafața terenurilor care vor fi irigate. Producătorii agricoli sunt cointeresați să aibă acces la irigare, deoarece pe aceste terenuri sunt sădite livezi moderne, ce aduc un venit suplimentar, dar și o producție de calitate ce este exportată în alte țări. Sperăm că, datorită acestui proiect se va îmbunătăți atât situația economică, cât și financiară a Asociației. La moment, Asociația are 28 de membri, o bună parte dintre terenurile pe care le dețin membrii sunt deja irigate, dar odată cu darea în exploatare a noi porțiuni, numărul membrilor va crește, dar și suprafața irigată. Până la moment, se irigau aproximativ 50 de hectare, dar odată cu dare în exploatare a sistemului de irigare credem că vom ajunge la 100-150 de ha”.

Fiodor Cibotari, președintele Asociației „Agro-Rufeni”, membru al grupului client, a spus că, alături de alți cinci agenți economici din localitate au reușit să formeze un grup pentru a putea extinde sistemul de irigare din localitate.

În legătură cu faptul că, seceta este tot mai puternică în ultima perioadă, am decis să aplicăm la concursul anunțat de UCIP IFAD. Este tot mai complicat să obții recolte agricole cantitative și calitative din cauza secetei, iar noi în mare parte producem material săditor pomicol, dar dispunem și de livezi. Suntem bucuroși că împreună am reușit să adunăm 15% din suma totală a proiectului. Cred că, cu toți deja au înțeles că, fără apă nu este posibil de făcut agricultură în Moldova. Sperăm că, suplimentar la suprafața care se irigă la moment, vom putea folosi apa pentru încă 100-150 de ha, poate și mai mult. Sunt sigur că foarte mulți agenți economici și-ar dori să beneficieze de suportul Proiectului UCIP IFAD, problemă constă doar în faptul că situația economică este foarte complicată. Mai mult ca atât, considerăm că avem o prioritate foarte mare că dezvoltăm afaceri și locuim pe malul râului Nistru. Ar fi mare păcat să nu folosim această oportunitate”.

Teodor Boțan, directorul companiei Agrodor, a amintit că, proiectul realizat a presupus extinderea sistemului de irigare prin construcția unui traseu cu hidranturi, care este conectat la      un bazin de acumulare existent.

Cu ajutorul unei motopompe pompăm apa în bazinul construit recent. Ca produs final, avem o pompă pentru pomparea apei, hidranți și bazinul. Noul obiectiv oferă posibilitatea de a extinde sistemul de irigare existent. Sperăm că, sistemul să fie valorificat la maxim de către producătorii din regiune, astfel ca să practice o agricultură performantă care să aducă beneficii atât producătorilor, cât și întregii comune”.

Vadim Păvălache, responsabil tehnic la implementarea proiectului, a enumerat activitățile efectuate pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor.

Am asigurat respectarea condițiilor tehnice din documentația de proiect și am monitorizat efectuarea lucrărilor de construcție, astfel că am ajuns la recepționarea obiectului executat. Proiectul a presupus construcția stației de pompare cu capacitatea de 50 de m3 pe oră, construcția rețelelor de distribuție      a apei cu lungimea de 3,5 km, construcția bazinului de acumulare a apei cu capacitatea de 1500 m3 și construcția zonei de protecție a bazinului. Pot să spun că lucrările au fost realizate în termenii stabiliți, iar antreprenorul a asigurat nivelul calității conform cerințelor”.

Producătorii din satul Lopatna, începând cu noul sezon agricol vor putea utiliza apa din râul Nistru pentru irigarea terenurilor agricole prin intermediul sistemului de irigare și astfel își vor asigura obținerea recoltelor de calitate.

Potrivit ultimelor date oficiale, în Republica Moldova funcționează doar 38 de stații centralizate de irigare. Suprafața irigată anual este de circa 60 de mii de hectare din totalul de două milioane de hectare.

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare acordă suport investițiilor în infrastructura de irigare care se axează pe sisteme micro și mici de irigare. Grupul țintă – Primaria în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate. Grantul acordat de proiectul pentru infrastructura de irigare este limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă și se acordă în baza rezultatelor evaluării cererilor de finanțare depuse la UCIP IFAD.

Agrobiznes