Granturi de finanţare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producţie agricolă la schimbările climatice

Granturi de finanţare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producţie agricolă la schimbările climatice

I. Informația generală despre solicitant:II.Informația despre Granturile anterioare:


DANU
III.Structura terenurilor și culturilor agricole ale solicitantului de grant:IV. Experiența teoretică și practică a solicitantului în domeniul lucrării minime a solului cu aplicarea tehnologiei No-till, Mini-till sau/și agriculturii ecologice (se completează doar în cazul când se solicită grant la procurarea Echipamentului pentru agricultura conservativă sau la procurarea echipamentelor pentru agricultura ecologică);


DANUDANU

DANU

DANU
DANU