Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare pentru procurarea tehnicii agricole în domeniul Agriculturii Conservative și Agriculturii Ecologice

Termenul limită de depunere a cererilor  08 februarie 2019, ora 17:00!

Perioada de recepționare a cererilor a fost extinsă până la epuizarea bugetului disponibil de 250 000 dolari SUA.

Cererile de finanțare vor fi examinate după principiul „primul venit – primul servit”.

Introducere
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. Fiind una din principalele surse de venit pentru categoriile sărace din zonele rurale, agricultura conservativă este privită ca o tehnologie agricolă performantă care va permite agricultorilor din republică în viitor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile climaterice, cît şi de a stopa procesul de degradare a solului.
1. Justificare
Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantităţi foarte variabile de precipitaţii atmosferice şi temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se foloseşte în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce priveşte impactul asupra solului inclusiv fertilității în condiții semi-aride. Efectele pe termen lung ale utilizării tehnologiei convenționale, în special asupra cernoziomului, sunt destul de negative. Reieşind din cele menţionate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoaşterea problemei ca fiind una semnificativă, Ministerul Agriculturii şi Industrii Alimentare și-a propus ca obiective promovarea și implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului. Pentru atingerea acestor obiective în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) va fi acordat suport financiar sub formă de granturi producătorilor agricoli pentru procurarea tehnicii agricole specifice la implementarea agriculturii conservative și agriculturii ecologice.

2. Beneficiari ai granturilor pentru procurarea tehnicii agricole pot fi întreprinderi agricole de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrați şi desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico-, didactico-experimentale sau alte instituții publice înregistrate în orașele Chișinău și Bălti sunt considerate eligibile doar în cazul deținerii terenurilor agricole și desfășurării activității agricole în zona rurală.

3. Tipul de utilaj eligibil
UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru procurarea tehnicii agricole noi în domeniile agriculturii conservative și ecologice.
3.1. Pentru Agricultura conservativă este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
a. Semănătoare No-till, Mini-till, Strip-till;
b. Plug cizel (scarificator);
c. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor lichide și solide*;
d. Stropitori tractate și autopropulsate pentru culturi de cîmp*;
e. Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuează 3-4 lucrări consecutive*;
f. Combine de recoltare cu tocător de resturi vegetale*;
g. Mașini de cosit iarba între rînduri din plantațiile de livezi si vii**;

Notă:
Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor tehnice ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea plantelor de cîmp în cadrul sistemul de agricultură conservativă indicate în anexa ordinului Nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364272

* Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare după prezentarea documentelor confirmative de deținere în proprietate a unei Semănători No-till, Mini-till, Strip-till;

** Tehnica agricolă este eligibilă spre rambursare după prezentarea documentelor confirmative de deținere în proprietate a cel puțin 10 ha de livadă sau vie;

3.2. Pentru Agricultura ecologică este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
a) Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuază 3-4 lucrări consecutive;
b) Tocătoare de resturi vegetale la culturi de cîmp;
c) Folie pentru bazine la captarea apei de ploaie utilizată la irigarea culturilor agricole;
d) Mașini pentru administrarea îngrășămintelor organice;
e) Mașini pentru pregătirea composturilor;
f) Module de sere înzestrate cu plasă pentru protecția culturilor de afide, cicade, Tuta absoluta, etc.;
g) Semănători și mașini pentru plantarea răsadului;
h) Cultivatoare între rînduri;
i) Cultivatoare cu flacără pentru distrugerea buruienilor în perioada de vegetație (arzător de buruiene);
j) Combine de recoltare;
k) Alte mașini și echipamente utilizate în agricultura ecologică.
NOTĂ: Este eligibilă pentru finanțare doar tehnica agricolă nouă, procurată după 1 ianuarie 2015.

4. Mărimea granturilor și limita per beneficiar
UCIP-IFAD va acorda granturi de finanțare de pînă la 70% din costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată.

5. Perioada derulării Programului și data de depunere a cererilor de finanțare

  • Programul va fi implementat in perioada anilor 2015-2019.
  • Cererile de finanțare vor fi primite după principiul „primul venit –primul servit” .
  • Granturile vor fi oferite sub formă de rambursare pentru tehnica agricolă procurată retroactiv începînd cu 1 ianuarie 2015. Cererile de finanțare pot fi depuse pînă sau după ce tehnica agricolă a fost procurată.

*Pentru obținerea Certificatului de absolvire producătorii agricoli trebuie sa participe la cursurile/seminarele de instruire fără plată organizate de UCIP-IFAD. Pentru înregistrarea la cursurile de instruire este nevoie de completarea și semnarea Formularului de participare si transmiterea în formă scanată pe adresa electronică: office@ucipifad.md

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

  • Pachetul de aplicare cu setul întreg de documente, urmează să fie depus în două plicuri:

1. Setul de documente (Original);

2. Setul de documente (Copie);

  • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 162, et.13, oficiul 1312. La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru mai multe detalii vedeti: