10 antreprenori vor beneficia de suport sub formă de granturi nerambursabile, acordat de UCIP IFAD

Astăzi, 30 august, curent, Comitetul de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor cu finanțare din Proiectele IFAD a aprobat 10 cereri de solicitare a granturilor pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală, Apelul III.

Membrii Comitetului au examinat documentele prezentate și corespunderea acestora criteriilor de eligibilitate conform celor prevăzute în condițiile Concursului. În rezultatul evaluării s-a constatat că toți solicitanții întrunesc criteriile de eligibilitate și dosarele includ toate documentele solicitate astfel toate cererile au fost avizate pozitiv.

Solicitanții de granturi își desfășoară activitatea în mediul rural, în raioanele: Cahul, Leova, Cimișlia, Criuleni, Hîncești, Călărași, Orhei, Nisporeni și Ungheni.

Dintre cererile de finanțare aprobate cinci au fost depuse post-investiție, antreprenorii solicitând suport sub formă de grant nerambursabil pentru tehnica achiziționată, printre care se regăsesc: tocătoare de resturi vegetale și semănători Mini-Till pentru culturile prășitoare.

Alte cinci cereri aprobate sunt pre-investiție, și urmează a fi debursate la conturile beneficiarilor pentru procurarea altor 5 tocătoare de resturi vegetale și scarificatoare.

Suportul nerambursabil oferit sub formă de Grant în cadrul apelului III,  constituie 70% din costul investiției fără TVA, dar nu mai mult de 7500$ (echivalentul în lei la cursul BNM), per beneficiar.

Reamintim, că UCIP IFAD în Moldova, susține și promovează dezvoltarea  agriculturii competitive, reziliente și sustenabile, prin Programele și Proiectele finanțate de IFAD, acordând fermierilor suport consultativ GRATUIT, la accesarea granturilor pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice oferit de experții angajați de UCIP IFAD.

Modelul Cererilor de finanțare pot fi descărcate accesând pagina web a UCIP IFAD