Conferința Științifică Internațională: ,,Agricultura durabilă și rezilientă. Ce lipsește? Ce trebuie să mai cunoaștem?”

În perioada 29-30 noiembrie 2019, în incinta Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  a avut loc Conferința Științifică Internațională: ,, Agricultura durabilă și rezilientă. Ce lipsește? Ce trebuie să mai cunoaștem?”.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția” cu suportul financiar al Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova.

Pe parcrsul celor doua zile reprezentanții instituțiilor de cercetare din Elveția, Marea Britanie, Suedia, SUA, Franța, Olanda, Brazilia, Ucraina, Federația Rusă și Republica Moldova au discutat despre avantajele agriculturii durabile, despre schimbarea calității solului și posibilitățile de restabilire a fertilității acestuia, acțiunilele dăunătoare pentru mediul înconjurător și adaptarea la încălzirea globală.