Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar, Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești.

La 15 mai 2020, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a avut loc ședința Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcție a rețelei de aprovizionare cu apă potabilă pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar cu o lungime de 4,6 km, proiect finanțat din sursele unui grant oferit de Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă și din contribuția Grupului-client, format din agenții economici din localitate.

La acest eveniment au participat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, agenții economici implicați în proiectul de investiție, reprezentanții Unității Consolidate pentru Implementare Programelor IFAD și Autoritățile Publice Locale.

Proiectul propus spre realizare s-a încadrat în Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020 și va contribui la realizarea obiectivului specific ce constă în îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate și îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Volumul investițiilor capitale pentru construcția apeductului este de 2 620 402 MDL, Grupul client, format din cinci agenți economici din localitate, au avut un aport de 15 % din suma investiției.

Au fost bine definite obiectivele comune privind dezvoltarea parteneriatului local întru facilitarea dezvoltării socio-economice și durabile a comunității. Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă va permite celor cinci agenți economici conectați să își desfășoare și dezvolte activitățile de antreprenoriat în domeniul agroalimentar, va favoriza crearea unui sector de agro-business competitiv în localitate și satul va deveni mai atractiv pentru noi investiții. În rezultatul realizării proiectului investițional pe lângă membrii grupului client vor beneficia indirect și circa 3300 persoane, locuitori ai satului, care vor avea un proiect de reper pentru extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă.

Inaugurarea proiectului de infrastructură marchează o nouă etapă în viața economică și socială a satului. Criteriul de succes al implementării proiectului îl constituie experiența și dorința locuitorilor să își dezvolte localitatea, primordial prin obținerea efectelor economice, dar impactul economic al acestui proiect investițional este accentuat și de avantajele sociale, ceea ce constituie un beneficiu semnificativ pentru satul Cotiujenii Mari. Ținem să menționăm că lucrările de construcție a rețelei de aprovizionare cu apă potabilă nu au fost întrerupte nici pe perioada stării de urgență, datorită echipei implicate în procesul de lucru, ceea ce a făcut posibil darea în exploatare a construcției în termenii stabiliți.