Cooperare fructuoasă dintre Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD și Federația Agricultorilor din Republica Moldova

Suntem bucuroși să anunțăm alăturarea unui nou prestator de servicii în lista partenerilor UCIP IFAD, care va oferi suportul valoros în realizarea activităților implementate în cadrul Proiectului de Rezilență Rurală.

În cadrul acestei colaborări Federația Agricultorilor din Republica Moldova (FARM) va oferi ajutor gratuit femeilor micro-antreprenoare din localitățile rurale, vulnerabile la schimbările climatice care practică activități agricole sau activități conexe agriculturii la scară micro, aplicantele apelului  de proiect de credit cu porțiune de grant, după cum urmează:

a) Asistență consultativă personalizată de ghidare, inclusiv: 

  • suport și pregătirea solicitantelor la etapa de aplicare la Bancă pentru obținerea finanțării;
  • acordarea consultanței privind inițierea afacerii și/sau ghidare în procesul de înregistrare a afacerii și/sau de luare a deciziei privind dezvoltarea/ diversificarea afacerii în vederea sporirii rezilienței economice și adaptării la schimbările climatice (în baza necesităților manifestate de către solicitantele de finanțare);

b) Asistență tehnică de elaborare a planului de afacere simplificat:

  • evaluarea eligibilității solicitantelor de finanțare și fezabilității proiectului investițional prin elaborarea unui plan de afaceri simplificat (max. 15 pagini), în baza modelului anexat.

Programele IFAD au drept obiectiv îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova, intervențiile proiectului vizează reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice și sporirea competitivității. 

Datele de contact a reprezentanților FARM.