Dezvoltarea durabilă a sectorului AEÎ în R. Moldova – obiectiv prioritar pentru IFAD

Asociațiile de Economii și Împrumut joacă un rol esențial în susținerea dezvoltării economice locale, furnizând acces la finanțare și servicii financiare comunităților mai mici și întreprinderilor locale. Prin intermediul AEÎ membrii  acestora au oportunitatea de a economisi, a accesa împrumuturi și a-și dezvolta o mică afacere, contribuind astfel la creșterea durabilă și incluzivă a comunității.

O strategie  de dezvoltare bine conturată reprezintă un pas esențial în asigurarea dezvoltării durabile și eficiente aa cestor organizații financiare;  un cadru de direcționare și acțiune care contribuie la atingerea obiectivelor pe termen lung și la răspunsul adecvat la provocările din piață și din mediul economic.

Astfel, în anul 2022, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), în calitatea sa de entitate de supraveghere a Asociațiilor de Economie și Împrumut, UnitateaConsolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD) a susținut și acordat asistență financiară la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului AEÎ, pentru 5 ani.

În procesul de elaborare a Strategiei, au fost consultate strategiile internaționale din state cu contexte similare, s-a ținut cont de recomandările experților internaționali, de cele elucidate în urma Studiului de evaluare a sectorului AEÎ din Moldova, elaborat cu suportul IFAD, precum și de propunerile Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și pentru dezvoltarea durabilă a AEÎ.

Strategia reprezintă un instrument esențial pentru Asociațiile de Economii și Împrumut, contribuind semnificativ la creșterea sustenabilă, adaptabilitatea la schimbările de pe piața financiară și realizarea obiectivelor într-un mod coordonat și eficient.

Prin îmbunătățirea calității și sporirea competitivității serviciilor oferite de Asociațiile de Economie și Împrumut (AEÎ), Proiectele IFAD contribuie la promovarea serviciilor financiare pentru micii antreprenori și dezvoltarea micilor afaceri în comunitățile rurale.