Forumul regional cu tema ”Accelerarea transformării zonei rurale în regiunea NEN”

În perioada 22-24 octombrie curent, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă organizează la Istanbul forumul regional cu tema ”Accelerarea transformării zonei rurale în regiunea NEN” (Orientul Apropiat, Africa de Nord, Europa și Asia centrală).

Acest eveniment de amploarea are drept scop examinarea realizărilor în contextul reevaluării Programelor implementate, identificarea deficiențelor și planificarea activităților întru asigurarea atingerii obiectivelor cheie stabilite. În cadrul evenimentului vor fi consolidate capacitățile operaționale pentru obținerea rezultatelor care ar spori performanțele, iar de comun cu guvernele partenere vor fi identificate modalitățile de intensificare a eforturilor comune pentru obținerea impactului scontat în zonele rurale ale regiunii NEN, in conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

La forum vor participa reprezentanți ai Guvernelor și proiectelor finanțate de IFAD, specialiști din departamentele monitorizare și evaluare, coordonatorii de proiect, din 20 de țări membre NEN. Participanții vor aborda subiectele de bază ale Forumului:

– Provocările și oportunitățile schimbării paradigmelor financiare și operaționale prevăzute în conformitate cu IFAD 2.0;

– Integrarea subiectelor atât la nivel de politică, cât și la nivel de operațiuni, vizând aspectele de gender și penurie;

– Îmbunătățirea performanței proceselor, prin alinierea managementului bazat pe rezultate și procesul de monitorizare și evaluare.

La 22 octombrie, în cadrul forumului, a fost organizată Ceremonia de decernare a premiilor pentru recunoașterea performanțelor deosebite ale proiectelor finanțate de IFAD în regiunea NEN, iar Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD,  a fost desemnat câștigător la categoria ”Cel mai bine implementat Proiect  în regiunea NEN”.

Realizarea cu succes a Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) a fost posibilă datorită efortului comun depus de întreaga echipă UCIP IFAD și partenerilor implicați în procesul implementării.