“Gala tinerilor antreprenori – beneficiari ai Programelor IFAD” – totalizarea rezultatelor obținute în cadrul implementării activităților efectuate cu susținerea suportului Guvernului Regatului Danemarcei, în cadrul Programelor IFAD V și IFAD VI.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD) a prezentat, marți 26 iunie, în cadrul evenimentului “Gala tinerilor antreprenori – beneficiari ai Programelor IFAD”rezultatele obținute în perioada de implementare a programului de susținere a tinerilor antreprenori finanțat de Guvernul Regatului Danemarcei.

În perioda 2011 – 2018, Guvernul Danemarcei a avut un rol important, în calitate de co-finanțator, la implementarea Proiectelor de Dezvoltare Rurală,oferind suport financiar pentru acordarea granturilor destinate tinerilor antreprenori din mediul rural, în valoare de 9 mln dolari SUA.

Scopul proiectului a fost crearea condiţiilor favorabile pentru tinerii antreprenori, în vederea creşterii veniturilor acestora, prin crearea de afaceri șirespectiv crearea de noi locuri de muncă. În același context, s-a propus sporirea investițiilor în economia rurală și consolidarea capacităților gospodăriilor tinerilor din zona rurală, astfel contribuind la reducerea migrației.

Activitățile de susținere financiară sub formă de grant și dezvoltarea capacităților s-au desfășurat pe parcursul derulării Programelor IFAD V și IFAD VI în cadrul cărora au beneficiat de granturi circa 900 de tineri. Totodată, au fost organizate instruiri pre-finanțare pentru circa 950 de tineri, dar și instruiri post-finanțare pentru circa 1000 de beneficiari. Mai mult de 350 de tineri au solicitat asistență la elaborarea planului de afaceri. Acest lucru a fost posibil cu implicarea directă a partenerilor de implementare: Bănci , companii de consultanță, experți internaționali, instituții de stat, ONG-uri.

Astfel, cu implicarea partenerilor de implementare, tinerii antreprenori din Republica Moldova au participat la un șir de vizite de studiu atât în țară, cât și peste hotare cum ar fi Israel, Danemarca, Italia, unde au făcut un schimb de experiență, au discutat și au cunoscut metode și tehnologii moderne aplicate în agricultură, și nu în ultimul rând, au fost informați despre principalele tendințe ale sectorului agricol din țările vizitate.

Totodată, tinerii implicați au avut posibilitatea de a participa la instruirile axate pe dezvoltarea abilităților și capacităților antreprenoriale, de gestionare a unei afaceri, de aprofundare a cunoștințelor și elaborarea de sine stătător a unui plan de afaceri. De altfel, antreprenorii începători au acumulat cunoștințele necesare pentru completarea unei cereri de creditare şi și-au dezvoltat abilitățile de negociere a unui credit la instituțiile financiare.

Granturile oferite tinerilor antreprenori de către Guvernul Danemarcei prin intermediul Unității IFAD, destinate dezvoltării afacerilor în domeniul agricol și neagricol, au constituit oportunitatea mult așteptată de cei care doreau să pună temelia unei afaceri proprii aici, acasă. Totodată, ținem să menționăm că obiectivul primordial, de a oferi suport financiar și informational tinerilor dornici să dezvolte o afacere, a fost atins, iar rezultatele implementării sunt reflectate în cele 900 de afaceri finanțate, peste 2500 locuri noi de muncă create și implicarea în viața economică a 270 de tinere femei.

Unitatea IFAD va susține în continuare antreprenoriatul agricol și non-agricol, oferind noi servicii financiare și de asistență tehnică conform necesităților grupurilor țintă și identificând noi parteneri de dezvoltare a antreprenoriatului rural.