Invitaţie de participare

Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria Mediului și Hidroameliorație cu privire la organizarea stagiului de practică (Internship) în cadrul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită studenții,  masteranzii și absolvenții cointeresați la sesiunea de informare și consultanță online „Oportunități de internship – Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților UASM din domeniile Ingineria Mediului și Hidroameliorație”.

Scopul sesiunii este selectarea și crearea grupului-țintă din cadrul căruia vor fi selectate câteva persoane care vor avea posibilitatea efectuării stagiului de practică și începerea carierei în cadrul unui proiect internațional implementat de UCIP IFAD – instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Stagiul de practică/Internship la UCIP IFAD reprezintă o oportunitate excelentă pentru studenți/masteranzi și proaspeții absolvenți de a fi implicați direct în activitatea unității de implementare a programelor IFAD. Stagiarii/stagiarele vor fi selectați/selectate din cadrul grupului-țintă într-un mod competitiv în baza mediei pentru anii de studii și a interviului efectuat de responsabilii din cadrul UCIP IFAD. Solicitanții/solicitantele de stagii trebuie să întrunească una dintre următoarele cerințe academice:

  • să fie înscriși/înscrise în anul I sau II la programul de master Hidroameliorație (a doua diplomă universitară sau echivalent, sau un nivel mai înalt);
  • să fie înscriși/înscrise în ultimul an academic la programul de studii cu grad universitar Ingineria mediului (nivel minim de licență sau echivalent);
  • au absolvit și dețin diplomă universitară sau diploma de master (Ingineria mediului și/sau Hidroameliorație în termen de un an de la absolvire).

Evenimentul va avea loc pe data de 09 Septembrie 2021, cu începere de la ora 16:00 prin intermediul aplicației Zoom:

Meeting ID: 861 5440 5888/ Passcode: 173444

Linkul de acces: https://us02web.zoom.us/j/86154405888?pwd=eC9qRnh4eXkxa3BaSlhMNTI0WjFQQT09

Pentru a participa la ședință este necesar  acces la  calculator sau telefon mobil cu conexiune la Internet, cameră web și microfon.

 Pentru informații suplimentare:

Email: procurement@ucipifad.md

Attn.: Nadejda Russu, Tel. (022) 22 – 18 – 80