Lansarea publicației ,,Practici eficiente de irigare pentru o agricultură adaptabilă la climă în Republica Moldova”

Agricultura autohtonă este un sector cu un nivel înalt de sensibilitate și vulnerabilitate față de schimbările climatice. Cel mai sporit risc pentru sectorul agricol îl au secetele frecvente și severe cu o regularitate de cel puțin o dată în 2-4 ani, care afectează cca 60-70% din suprafața terenurilor agricole și cca 52% din populația a cărei activitate de bază este producerea agricolă. Fermierii constituie segmentul care este predispus, într-o măsură mai mare, vulnerabilității la secetă.

În acest context, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în cooperare cu Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), au elaborat și lansat un ghid dedicat practicilor eficiente de irigare pentru o agricultură adaptabilă la climă în Republica Moldova.

Prezentul ghid este adresat producătorilor agricoli, antreprenorilor rurali, consultanților, studenților și tuturor persoanelor interesate în facilitarea și promovarea unor practici eficiente de irigare. Ghidul furnizează informații utile, însoțite de descrieri și imagini cu privire la condițiile climatice, zonele agroclimatice, condițiile pedologice și pretabilitatea solurilor la irigare, resursele acvatice și calitatea apei la irigare, metode, tehnologii și echipamente de irigare, inclusiv cele mai frecvent utilizate în sectorul agricol autohton: irigarea prin aspersiune și picurare.

Cu aspect aplicativ practic sunt descrise condițiile de proiectare a instalațiilor pentru irigare, stabilirea momentului optim și factorii care determină necesitatea de irigare, principiile de funcționare, componentele sistemelor de irigare prin aspersiune și picurare, regimurile și normele de irigare aplicabile la culturi multianuale horticole, bacifere, struguri de masă și la culturi legumicole.

Suplimentar acestora, fermierilor ce aplică irigare la scară mică le este prezentat cadrul legal și instituțional privind folosirea apei pentru irigare, inclusiv procedura obținerii Autorizației de Mediu pentru Folosința Specială a Apei (AMFSA).

Autorii speră că prin această publicație practică producătorii agricoli vor fi mai informați și vor identifica noi oportunități la aplicarea practicilor eficiente de irigare, pentru a proteja sistemele lor de producție împotriva provocărilor climatice și de a folosi rațional resursele de sol și apă disponibile.

Publicația este finanțată din sursele grantului Fondului de Adaptare, în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea Zonei Rurale (TRTP/ IFAD VIII). Publicația este distribuită gratuit în cadrul seminarelor dedicate tehnologiilor eficiente de irigare, finanțate de către UCIP IFAD și implementate de către ACSA.

De asemenea, acest ghid poate fi descărcat din biblioteca UICP IFAD: LINK