Misiuna IFAD a prezentat rezultatele remarcabile pentru Proiectul de Reziliență Rurală

Proiectul de Reziliență Rurală, implementat de UCIP IFAD Moldova, este un mecanism benefic pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Republica Moldova. Această este concluzia principală a Misiunii Oficiului IFAD care a evaluat realizările și impactul Proiectului, fiind prezentate în fața reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Finanțelor și membrilor Comitetului pentru Supravegherea Programelor IFAD.

Astfel, în anul 2023, UCIP IFAD Moldova, prin intermediul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), a susținut 150 de producători agricoli cu peste 131 milioane lei (7,3 milioane dolari). Acest sprijin a fost acordat pentru a susține dezvoltarea și sustenabilitatea afacerilor agricole, procurarea tehnicii agricole, consolidarea proiectelor de infrastructură rurală prin reabilitarea lacurilor sau a sistemelor de irigare, prin intermediul produselor financiare din gestiunea UCIF IFAD cum ar fi: granturi, credite, granturi cu porțiune de credit, etc.

Prin suportul Fondului Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP) 57 de beneficiari au accesat granturi pentru achiziționarea tehnicii agriciole în sumă totală de circa 5,5 milioane lei (300 mii $). Alte 37 de femei antreprenoare din zona rurală au beneficiat de granturi cu porțiune de credit în valoare de 8,3 milioane lei (464 mii $). În aceeași perioadă de referință, au fost acordate 33 de credite pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii pentru dezvoltarea afacerilor în sumă totală de circa 40 milioane lei (2,2 mil $). Totodată, au fost realizate 19 proiecte de infrastructură în valoare totală de 78 milioane lei (4,3 mil $) pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei pentru irigare, sistemelor de irigare și a porțiunilor de drum. Iar pe 430 de hectare au fost sădite culturi silvice pentru a susține înverzirea plaiului natal.

Prin rezultatele obținute, motto-ul instituției UCIP IFAD Moldova “Dezvoltă o Afacere la tine acasă” devine o realitate incontestabilă.

Reamintim faptul că, UCIP IFAD Moldova are deschise apeluri active pentru mai multe mecanisme financiare.
Pentru mai multe detalii, vezi aici:
https://www.ucipifad.md/granturi/
https://www.ucipifad.md/creditare-achizitii/creditare/

Asistență tehnică


sau scrie email office@ucipifad.md