Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin agricol

Peste 50 de tineri și femei, care administrează afaceri în domeniul agricol sau intenționează să inițieze activități economice au participat astăzi, 6 martie, la un eveniment cu genericul „Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei și tineri”, organizat de Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor IFAD (UCIP IFAD). În cadrul manifestării au fost prezentate mecanismele de suport ale statului și partenerilor de dezvoltare oferite femeilor și tinerilor antreprenori din zonele rurale.

În debutul evenimentului, Andrian Digolean, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a salutat interesul tinerilor și femeilor pentru dezvoltarea afacerilor agricole.

„Antreprenoriatul în rândul tinerilor și femeilor în agricultură este vital pentru dezvoltarea localităților rurale, combaterea șomajului și sustenabilitatea sectorului agricol. Prin politicile elaborate de minister urmărim stimularea inițierii și dezvoltării afacerilor în mediul rural, în special a activităților economice deschise de tineri, femei și migranți reveniți acasă. Comunitățile noastre rurale au nevoie de tineri, femei lidere care să aducă plus valoare, iar noi vom susține valorificarea acestui potențial”.

Iurie Ușurelu, director UCIP IFAD a subliniat faptul că Programele IFAD susțin eforturile statului de consolidare a rolului femeilor și tinerilor în agricultură.

“În ultimii ani, mediul de business devine mai deschis pentru tineri și femei, care vor putea schimba lumea afacerilor, inclusiv în domeniul agricol, contribuind la bunăstarea localității și a familiilor lor. UCIP IFAD, în cadrul Programelor pe care le implementează în Republica Moldova, acordă femeilor și tinerilor sprijin pentru a-și dezvolta sau diversifica afacerile. Suportul se axează pe două dimensiuni: finanțare prin granturi sau credite și asistență tehnică”.

Diana Cosalîc, directoare interimară a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a declarat că tinerii și femeile beneficiază de subvenții majorate cu 10% decât ceilați beneficiari, atât la masurile de subvenționare în avans, cât și la subvențiile post-investiționale.

Oxana Dulghieri, șefa serviciului monitorizare al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a reiterat faptul că instituția acordă consultanță, asistență și suport pentru inițierea unei afaceri și oferă subvenții.

“Subvenția se acordă pentru compensarea cheltuielilor de înregistrare a întreprinderii, conform legislației, precum și pentru procurarea echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor și a instalațiilor de lucru, aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, materiei prime, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate”.

Tatiana Udrea, coordonatoare de programe, aria de abilitare economică a femeilor, UN Women Moldova și Maria Bumbu-Caragea, , membră a Consiliului Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova au evidențiat faptul că sunt în permanentă colaborare cu instituțiile statului ca în toate inițiativele guvernamentale să fie implementate principiile de abilitare economică a femeilor și de egalitate a șanselor.

Magdalena Rusnac-Frăsineanu, consultantă pentru egalitate de gen a UCIP IFAD, a declarat că la ora actuală, instituția are un produs financiar dedicat – Credite cu porțiune de grant destinate femeilor și tinerilor antreprenori. Valoarea pachetului financiar este de 1 milion lei, dintre care 40% grant, dar nu mai mult de 320 000 MDL și 60% credit, dar nu mai mult 680 000 MDL.

În cadrul evenimentului, beneficiarele programelor IFAD: Marina Bandur, Sorelia Ilieș și Victoria Sobol au prezentat istoriile de succes ale afacerilor lor, subliniind importanța susținerii financiare și tehnice IFAD.

Organizatorii evenimentului au înmânat Diplome de Excelență pentru 7 antreprenoare de succes, beneficiare ale programelor IFAD, în semn de recunoștință pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin în agricultură.