Planurile UCIP IFAD pentru 2024: circa 210 milioane lei sprijin financiar pentru 300 de fermieri

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD) în anul 2024 va continua suportul oferit mediului antreprenorial agricol din Republica Moldova printr-o gamă variată de produse financiare și suport tehnic. Totodată, prin intermediul Autorităților Publice Locale (APL) va fi acordat suport grupurilor de producători pentru construcția infrastructurii de irigare care va permite comunităților rurale de agricultori de a fi mai rezilienți în fața schimbărilor climaterice tot mai acute din ultimul timp. Astfel, UCIP IFAD vine în anul curent  cu un portofoliu financiar de circa 210 milioane MDL care va permite susținerea financiară prin intermediul granturilor, creditelor cu porțiune de grant a cel puțin 300 de producători agricoli. Aceste planuri au fost aprobare de către reprezentanți ai Parlamentului, ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ministerului Finanțelor și societății civile,  care fac parte din Comitetul pentru  Supravegherea Programelor IFAD.

Viceprim-ministru, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vladimir Bolea a accentuat importanța  sprijinului acordat  de IFAD în implementarea planurilor strategice de dezvoltare a sectorului agricol  din Republica Moldova.

“ Vom susține în continuare agricultorii pentru a-și dezvolta afacerile și pentru a-și valorifica ideile. Astfel, vom crea noi locuri de muncă și vom contribui la dezvoltarea țării. Pentru a ajuta mediul de afaceri din domeniul agricol, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat o serie de reforme pentru a reduce barierele birocratice și diminua povara administrativă. În anul 2024 ne vom axa pe segmentul inițierii și atragerii de noi proiecte pentru a susține fermierii din țara noastră. În context, UCIP IFAD este un model de succes pentru R.Moldova”.

Directorul UCIP IFAD, Iurie Ușurelu a  reiterat angajamentul asumat de instituție pentru a dezvolta un parteneriat solid cu APL și un sprijin consistent pentru mediul antreprenorial agricol din Republica Moldova.

“Crearea oportunităților de lansare și dezvoltare a afacerilor agricole de succes este misiunea noastră principală. Au fost analizate provocările agricultorilor și vom oferi soluții palpabile pentru depășirea provocărilor privind reziliența climatică prin dezvoltarea infrastructurii de irigare, susținerea grupurilor de producători pentru achiziționarea echipamentului pentru unitățile de procesare, a startup-urilor inițiate de tineri și femei, etc”.

În același timp,  prin intermediul prestatorilor de servicii în afaceri, pentru cel puțin 500 de  fermieri va fi oferită asistență tehnică pentru pregătirea  setului de acte pentru finanțare și elaborarea planurilor de afaceri; asistență post-finanțare (mentorat) prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin mai multe instrumente și activități individuale sau de grup și instruiri antreprenoriale.

Pentru facilitarea accesului la produsele financiare UCIP IFAD, Comitetul pentru  Supravegherea Programelor IFAD a operat modificări în Manualul operațional al Programului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (IFAD VIII).

La sub-componenta 1.1: Fortificarea rezilienței climatice:

  • majorarea suprafeței deținătorilor de terenuri de la 10 ha la 50 ha;
  • excluderea cerinței de a prezenta raport financiar annual pentru întreprinderile care activează mai puțin de 1 an;
  • Potențialii beneficiari de infrastructură pot solicita, pentru elaborarea argumentării tehnico-economică (etapa de prefezabilitate), serviciile unui expert (poate fi un inginer/specialist din cadrul APL sau consiliului raional) cu experiență în elaborarea unui deviz de cheltuieli (nu este necesar să dețină o licență/certificare oficială, având în vedere că datele vor fi actualizate în studiul de fezabilitate achitat de Proiect);
  • Cerința de a avea cel puțin 4 fermieri membri înregistrați pentru obiectele de infrastructură se menține. Pentru restul membrilor, va fi suficientă o simplă aprobare a APL care să indice faptul că acești fermieri sunt implicați în activități agricole;
  • La criteriu de eligibilitate se va utiliza noua definiție de clasificare a fermierilor micro și mici, ținând cont că Proiectul nu susține fermierii mijlocii și mari.

 

Sub-componenta 1.2: Dezvoltarea businessului agricol

  • Se includ cele 5 grupuri de femei create și finanțate în cadrul RRP în programul de mentorat al TRTP. La solicitare va fi acordată asistență suplimentară post investiție femeilor antreprenoare individuale.

 

Componenta 2: Finanțarea antreprenorialului

  • Limita sumei creditului pentru întreprinderile mici și mijlocii (activități de producere) se majorează la de la 100.000 EUR la 150.000 EUR, și până la 100.000 EUR pentru capitalul circulant;
  • Limita sumei creditului pentru micro antreprenori se majorează de la 600.000 MDL la 1 milion MDL, inclusiv până la 100% pentru capitalul circulant;
  • Termenul creditului pentru micro antreprenori se mărește de la 5 ani pînă la 8 ani, inclusiv perioada de grație de la 2 ani până la 4 ani;
  • De a revizui lista documentelor solicitate pentru finanțarea micro antreprenorilor și de a racorda cerințele proiectului cu cele ale IFP (bănci).

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD din Republica Moldova are rolul de mobilizare a  fermierilor mici acordând posibilităţi celor din mediul rural de a  accesa servicii financiare, a spori atât sustenabilitatea produselor agricole cât şi a veniturilor.  Instituția de suport antreprenorial are deschise apeluri active pentru mai multe mecanisme finaciare. Pentru detalii suplimentare, vezi aici:https://www.ucipifad.md/granturi/

https://www.ucipifad.md/creditare-achizitii/creditare/

https://www.ucipifad.md/asistenta-tehnica/

sau scrie e-mail office@ucipifad.md

Pentru alte detalii, contactați Specialist Comunicare și Managementul Cunoștințelor tel 0683 01 339.