Programul național de dezvoltarea a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030.

La momentul actual, datele statistice indică faptul că efectivul de ovine și caprine în toate categoriile de gospodării se estimează la circa 832 mii capete. Din totalul declarat, circa 831 mii capete sunt crescute în fermele private ale micilor gospodari. Caracteristicele de moment ale acestor tipuri de ferme pot fi punctate ca: Ferme cu un efectiv de 150-300 capete, situate răzleț, slab mecanizate, fără respectarea condițiilor sanitare de întreținere a efectivului de animale și producere a laptelui și cărnii, cu insuficiența sau chiar ne-respectarea rației de alimentație, asistența veterinară sub nivelul așteptărilor. Cele menționate evidențiază vulnerabilitatea acestor ferme mai ales în condițiile în care vectorul comercial este direcționat tot mai accentuat spre piețele europene.

Datele statistice confirmă că aportul producției de ovine  în volumul producției globale (pe categorii) obținute în sectorul zootehnic al Republicii Moldova pentru ultimii zece ani se cifrează la mai puțin de un procent. Principalele motive care au dus la aceasta situație sunt:  nivelul scăzut al productivității pe cap de ovină sau caprină;  lipsa unor strategii clare de dezvoltare a fermelor;  lipsa echipamentelor  tehnologice și acces  limitat la informare; constrângeri pe piața de desfacere și segmentul de intermediari pasivi;  calitate și cantitate de produs finit sub limita cerințelor de piață;  lipsa unei planificări strategice a volumului de producție și contractelor de desfacere a producției de lapte ca materie primă, sau a produsului finit – brânză, caș dulce, carnea, pielicele, blănuri,  lâna, care în final de-favorizează producătorii din ramura ovinelor și caprinelor.

Având în vedere caracterul fragmentat de creștere a ovinelor și caprinelor, lipsă de inovații tehnologice, productivitate scăzută, piață de desfacere limitată și lipsa unui program strategic de dezvoltarea a sectorului de ovine și caprine, a fost identificată necesitatea de elaborare și finanțare a unui act strategic de acțiuni de reabilitare și redresare a potențialului sectorului de ovine și caprine, intru asigurarea unei dezvoltării dinamice a ramurii în următorii 10 ani.

În scopul dezvoltării sectorului, UCIP IFAD  acordă suport la elaborarea Programului național de dezvoltarea a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030, implementarea căruia ar asigura dezvoltarea durabilă a sectorului de ovine și caprine și managementul eficient al resurselor naturale utilizate pentru sectorul în cauză.

În vederea unei conlucrări eficiente între instituțiile de resort, experții în domeniu și crescătorii de ovine și caprine din țară, la data de 22 noiembrie 2019, în incinta Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a fost organizată o ședință de consultare publică a Programului. În cadrul evenimentului a fost  discutate prioritățile de dezvoltare a sectorului pentru următorii 10 ani și propuse recomandări de optimizare a domeniului.  Documentul urmează a fi definitivat pînă la finele anului  curent și propus Guvernului spre aprobare.