Susținerea asociațiilor de profil continuă cu semnarea celui de-al treilea acord de parteneriat

La data de 09 martie 2020 a fost semnat cel de-al treilea acord de parteneriat cu Asociaţia Obştească „Asociaţia Cultivatorilor de Plante Aromatice şi Medicinale din Republica Moldova „AROMEDA” în scopul oferirii asistenței și susținerea producătorilor în activitățile de dezvoltare și fortificare a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale.

UCIP IFAD va acorda asistență tehnică producătorilor de Plante Aromatice și Medicinale pentru crearea Proiectelor Pilot și promovarea tehnologiilor inovatoare de producere, având ca scop dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing ale producătorilor-membri ai Asociației, la fel și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor lor și a potențialului de acces la piețele de desfacere.

Activitățile date sînt parte a Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII).