UCIP IFAD a lansat Ghidul de creditare pentru AEÎ

Sectorul de microfinanțare în Republica Moldova este unul cu potențial considerabil de dezvoltare,  având un impact tot mai important în economie. În scopul susținerii sectorului AEÎ, UCIP IFAD a elaborat în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) Ghidul de Creditare pentru AEÎ.

Evenimentul de lansare a “Ghidului de creditare pentru AEΔ a avut loc pe data de 06 februarie 2020, în cadrul căreia au participat 35 de reprezentanți ai  AEÎ, coautori și recenzenți.

Scopul prezentului ghid este să ofere suport managementului și experților de creditare ai AEI pentru implementarea unor politici de creditare echilibrate, în vederea dezvoltării produselor pe termen scurt și mediu, dar și minimizării riscurilor esențiale. Practicile de acordare a  împrumuturilor în cadrul AEÎ variază, în funcție de mărimea și tipul acestora, de mediul și teritoriul în care funcționează și de propria lor capacitate de a aplica proceduri de management eficient. În aceste circumstanțe, elaborarea unui Ghid de creditare pentru AEÎ vine ca suport pentru experții de creditare și managementul AEÎ, cu scopul de a-i ajuta să facă față provocărilor generate de accesul la finanțare, menținerea și creșterea calității serviciilor și a sustenabilității sectorului AEÎ.

“Ghidului de creditare pentru AEΔ  definitivează proceduri clare, actualizate și adaptate specificului activității și produselor de creditare ale AEÎ pentru a servi drept material informativ și de ghidare pentru persoanele responsabile din cadrul AEÎ în luarea deciziilor la toate etapele procesului de creditare.

Documentul conține recomandări atât pentru AEÎ cu o structură de gestiune simplă, cât și pentru cele cu o structură mai complexă, inclusiv filiale. Ghidul este structurat în nouă capitole, în care sunt prezentate detaliat produsele și procesul de creditare, începând cu etapa de analiză a cererilor și adoptarea deciziei de acordare a împrumuturilor și până la monitorizarea și gestiunea acestora. Totodată, ghidul prezintă exemple și modele de documente pentru fiecare etapă, inclusiv modele de scoring și evaluare a potențialilor clienți.

Ghidul include formulele și exemple de evaluare și calcul al indicatorilor cheie, grafice, modele de documente pentru completare de către AEÎ și alte materiale ilustrative cu caracter practico-aplicativ.

UCIP IFAD susține dezvoltarea sectorului AEÎ, iar în ultimii ani din cadrul Programelor IFAD au fost realizate diferite trainiguri pentru consolidarea capacităților AEÎ cu privire la prezentarea informațiilor in situațiile financiare conform cerințelor noilor SNC si indicații metodice, protecția datelor cu caracter personal si recuperarea datoriilor de la debitori, analiza financiara a instituțiilor de microfinanțare. În cadrul acestor traininguri au participat reprezentanți ai peste 160 de AEÎ.

Cei prezenți la eveniment și-au exprimat încrederea că acest Ghid va fi de un real folos pentru experții antrenați în procesul de creditare.

Ne exprimăm speranța că prezentul ghid de creditare pentru Asociațiile de Economii și Împrumut va contribui la diseminarea bunelor practici și la perfecționarea guvernanței și a managementului responsabil în sectorul de microfinanțare din Republica Moldova.

Ghidul poate fi descărcat accesînd linkul: http://www.ucipifad.md/biblioteca/