UCIP IFAD continuă să susțină dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing ale Grupurilor de Producători

UCIP IFAD susține dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing ale Grupurilor de Producători în cadrul asociațiilor de profil din următoarele lanțuri valorice; plante aromatice și medicinale, ovine și caprine, producerea laptelui, struguri de masă, produse apicole și pomușoare.

La data de 28 februarie 2020, UCIP IFAD a semnat primele Acorduri de Parteneriat cu asociații: Asociația U.P.J. „Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavandă din Moldova” ONG și AO Federația Națională a Crescătorilor de Ovine si Caprine pentru Carne și Lapte. Obiectivele propuse a fi realizate sunt: dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing ale producătorilor agricoli, membri ai Grupurilor de Producători și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor lor și a potențialului de acces la piețele de desfacere. UCIP IFAD va acorda asistență tehnică și consultativă producătorilor pentru crearea Proiectelor Pilot și promovarea tehnologiilor inovatoare.

Activitățile date fac parte din cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) care are ca scop general oferirea posibilității antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența la schimbările climatice.