UCIP IFAD contribuie la dezvoltarea durabilă a AEÎ prin îmbunătățirea calității și creșterea competitivității serviciilor acordate de către acestea

Asociațiile de Economii și Împrumut (AEÎ) joacă un rol important în facilitarea accesului la finanțare pentru micro antreprenorii şi familiile cu venituri mici din zonele rurale, în unele cazuri fiind și unicele instituții financiare care oferă servicii acestui grup țintă a populației.

Pentru  susținerea dezvoltării durabile a sectorului AEÎ, UCIP IFAD în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală a dezvoltat un proiect pilot care are drept scop creșterea competitivității, îmbunătățirea calității serviciilor prestate de AEÎ pe piața Republicii Moldova, astfel încât mai multe afaceri din mediul rural să poată beneficia de suport pentru dezvoltare.

,,Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă va continua sa fie mereu în suportul sectorului AEI, întrucât conștientizează cât de importanta este prezența prestatorilor de servicii financiare cât mai aproape de persoanele care se confruntă cu bariera accesului la finanțare. Aceste persoane au nevoie de o finanțare prietenoasă, servicii calitative adaptate nevoilor membrilor, tratament echitabil, și o abordare senzitivă la specificul diferitor grupuri de clienți (tineri, femei, micro antreprenori, migrați, etc)”, a declarat Elena Burlacu, director interimar în cadrul UCIP IFAD.

Proiectul presupune organizarea un șir de activități de asistență individuală și training-uri cu tematici si aspecte care s-au dovedit a fi puncte slabe identificate în anii precedenți: vânzări, dezvoltarea produselor, gestionarea creditelor problematice, vizibilitate, etc. Unul dintre aceste training-uri s-a desfășurat recent sub ghidarea experților companiei de consultanță ProConsulting.

„Scopul a fost de a discuta și instrui experții creditari ce ține de procesul de evaluare a creditelor, monitorizarea creditelor și, totodată, ca rezultat, să formalizăm și să elaborăm un regulament unic privind procesul de creditare și evaluarea clienților în cadrul asociațiilor. Acest lucru va permite integrarea în întregul sistem AEÎ a proceselor de evaluare a creditelor pentru minimizarea riscurilor”, a menționat Anatol Palade, directorul ProConsulting.

Tot mai multe asociații sunt instituționalizate, iar necesarul de creștere a guvernanței și, totodată, rigorile care sunt impuse de piață și criza din regiune au crescut riscul de creditare. Astfel că, în cadrul instruirilor reprezentanții asociațiilor sunt informați cum pot reduce sau chiar evita anumite riscuri.

Instruirile au drept scop facilitarea gestionării corecte a riscurilor. Aceste asociații au normele lor de prudență separat de sistemul bancar și companiile de micro finanțare. Urmăresc conceptul de creditare mutuală în localitățile rurale. Respectiv, au nevoie de suport pentru a se dezvolta armonios”, a conchis Anatol Palade.

Pe lângă subiectele legate de prevenirea și gestionarea corectă a riscurilor, subiectele abordate în cadrul instruirilor permit realizarea unei analize la toate componentele de business, cum ar fi guvernanța cooperativă și până la marketing și vânzări, gestiunea portofoliului de credite.

La instruiri au participat reprezentanți ai 10 AEÎ de categoria B, care au fost selectate în bază de concurs.

Activez de la începutul creării asociației, având peste 25 de ani de experiență. În toată această perioadă, au fost diferite provocări, iar instruirile de tipul celei la care particip astăzi ne ajută să facem față acestora. La moment, în special, trebuie să fim pregătiți în vederea perfectării actelor de activitate internă la nivel înalt în condițiile în care se propune trecerea sub supravegherea Băncii Naționale. Ultimii ani de activitate au fost cu multe dificultăți, ne-a afectat inclusiv războiul din Ucraina, dar oricum ținem să facem față cerințelor de pe piața financiar-nebancară și ne străduim să creștem cu ritm încet, dar bine echilibrat și chibzuit”, susține Efimia Sula, director executiv al Asociației de Economii și Împrumut Costești, Ialoveni.

Obiectivul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) este îmbunătățirea bunăstării populației rurale a Moldovei, reducerea sărăciei, consolidarea rezilienței și îmbunătățirea oportunităților economice de securitate și siguranță alimentară pentru zonele rurale sărace, vulnerabile la schimbările climatice, creșterea competitivității și reducerea fluxului de migrație din zonele rurale.

Agrobiznes