UCIP IFAD și ANCAEÎ au semnat un contract de parteneriat în susținerea continuă a sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut.

UCIP IFAD și Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut au semnat, la data de 16 martie 2020, un contract de parteneriat pentru susținerea activităților de dezvoltare și fortificare a capacităților Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), în urma căruia pe parcursul anului vor fi susținute mai multe activități de asistență tehnică realizate în interesul AEÎ.

Sectorul AEÎ joacă un rol important în extinderea accesului la finanțare pentru micro antreprenorii şi familiile cu venituri mici din zona rurală, fiind unul din actorii sistemului financiar, care dispune de un potențial enorm, dar nevalorificat.

Drept urmare, UCIP IFAD va susține dezvoltarea Strategiei de marketing a AEÎ, care are drept obiectiv elaborarea unui plan de acțiuni și identificarea metodelor și instrumentelor pentru îmbunătățirea imaginii și creșterea credibilității AEÎ la nivel local și național, prin diversificarea produselor și serviciilor financiare oferite populației.

În condițiile de dezvoltare rapidă a sectorului financiar nebancar, identificarea și evaluarea riscului de credit este imperios asigurării stabilității financiare și continuității activității AEÎ.

În acest context, UCIP FAD va oferi suport pentru dezvoltarea abilităților și capacităților AEÎ în domeniul riscului de credit prin organizarea unui training tematic. Cu suportul UCIP IFAD, în anul curent, 100 de directori executivi și ofițeri de credit ai AEÎ vor beneficia de instruire în domeniul managementului riscului de credit.

Asistența tehnică acordată ANCAEÎ este finanțată din cadrul Programului de Reziliență Rurală, care vine să continuie colaborarea anterioară, prin oferirea asistenței acordate pentru dezvoltarea capacităților sectorului AEÎ în cadrul Programelor IFAD.

De notat că, în ultimii 5 ani, UCIP IFAD a susținut dezvoltarea sectorului AEÎ și a oferit suport pentru organizarea de training-uri naționale și internaționale pe diferite tematici, dintre care enumerăm:

  • Vizită de studiu în Estonia pentru schimb experiență cu cooperativele de credit;
  • Training național ”Analiza financiară a instituțiilor de micro finanțare”;
  • Training național ”Protecția datelor cu caracter personal și recuperarea datoriilor de la debitori”;
  • Training național ”Prezentarea informațiilor în situațiile financiare conform cerințelor noilor SNC și indicații metodice”.

Ca rezultat, circa 500 de participanți: directori, contabili, ofițeri de credit, din cadrul a peste 160 AEÎ au beneficiat de instruire în cadrul training-urilor naționale organizate.

Totodată, ținem să menționăm că, în anul 2019, cu suportul Unității IFAD, a fost elaborat Ghidul de creditare al AEÎ, care poate fi accesat gratuit în rubrica Bibliotecapartea I, partea II

Conform datelor CNPF, la 31.12.2019, erau înregistrate 240 de AEÎ, dintre care 176  de categoria A, 64 de categoria B și o Asociație Națională Centrală a AEÎ, care au acordat împrumuturi în mărime de 933,3 mil. lei către circa 40 mii de persoane.