UCIP IFAD susține educația și cercetarea în domeniul agricol

Pe 30 mai 2024, la facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), au fost prezentate 2 cărți editate cu suportul financiar al programelor IFAD: „Manualul fermierului pentru culturile de câmp”, autor Andrei Gumovschi, doctor în științe agricole, conferențiar universitar și “Monografia Culturi tehnice”, autor Mihail Vronschih, doctor habilitat, profesor universitar. La eveniment au participat autorii publicațiilor, cadre didactice universitare și studenți.

În debutul evenimentului au fost rostite mesaje de salut de către Sergiu Popa, decanul FȘASM, Iurie Ușurelu, directorul UCIP IFAD și Viorica Lupu, directoarea Bibliotecii Științifice a UTM, care au subliniat importanța și rolul vital al resurselor informaționale în procesele educaționale, de cercetare și aplicative din domeniul științelor agricole. De asemenea, a fost evidențiată colaborarea dintre UCIP IFAD și Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și deschiderea pentru noi parteneriate.

Potrivit autorilor, aceste cărți vin să extindă cunoștințele atât studenților cât și producătorilor agricoli cu informații necesare practicării unor tehnologii performante care să asigure rentabilitate și sustenabilitate agriculturii.

„Manualul fermierului pentru culturile de câmp”, este conceput pentru a oferi fermierilor informații despre practicile agricole în domeniul culturilor de câmp, descriind metode și tehnici de cultivare, optimizarea recoltelor, diferite metode de determinarea calității lucrărilor de camp, a menționat autorul Andrei Gumovschi.

Autorul “Monografiei Culturi tehnice”, Mihail Vronschih a spus că lucrarea pune accentul pe impactul schimbărilor climatice asupra culturilor agricole și dezvoltarea unor specii dăunătoare în ecosistemele agricole.

Publicațiile au fost apreciate pentru relevanța informațiilor, provocând interes și discuții asupra modului în care aceste probleme pot fi abordate în practică.

De asemenea, UCIP IFAD a donat bibliotecii UTM un set de cărți, studii, monografii, ghiduri și bune practici din domeniul agricol pentru a oferi suport informațional și documentar în dezvoltarea competențelor și cunoștințelor în rândul comunității academice.

Totodată, participanții la eveniment au fost familiarizați cu oportunitățile oferite de UCIP IFAD pentru inițierea afacerilor în mediul rural.