UCIP IFAD va susține dezvoltarea afacerilor din remitențe

La data de 24 februarie 2020, UCIP IFAD a avut o ședință de lucru cu reprezentatul IFAD, dna Julia Marin Morales, referitor la asistența UCIP IFAD la realizarea Proiectului „Sprijinirea Proiectului de Reziliență Rurală IFAD în Moldova – Dezvoltarea Capacităților de Consolidare a AEΔ, care este implementat de către CNPF în baza Acordului de Grant oferit de IFAD și finanțat de UE.

Scopul de bază al Proiectului constă în conectarea AEÎ (Asociațiilor de Economii și Împrumut) la sistemele internaționale de transferuri bănești rapide și fortificarea capacităților instituționale ale acestora pentru susținerea, adaptarea și implementarea produselor sale de economii și împrumut destinate beneficiarilor de remitențe din zonele rurale.

În cadrul Proiectului, UCIP IFAD va susține tinerii antreprenori pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe și va oferi finanțare sub formă de grant pentru efectuarea de investiții în activități generatoare de venit.

Proiectul va fi implementat în anul 2020 și este destinat AEÎ și membrilor AEÎ – beneficiari de remitențe.

Implementarea Proiectului va contribui la transformarea zonelor rurale prin direcționarea fluxului de remitențe către AEÎ, incluziunea financiară a migranților și dezvoltarea rurală.