Vizita de studiu a membrilor Asociației Fermierilor-Producători de Lapte în Ucraina.

Colaborarea între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD și Asociația Fermierilor-Producători de Lapte continuă fructuos. În perioada 5-6 septembrie, 2019, membrii AFPL au avut ocazia să viziteze ediția a VII-a a celei mai mari expoziții de echipamente agricole pe teren demonstrativ din Ucraina “БИТВА АГРОТИТАНОВ”.

Realizarea acestei vizite a fost susținută de Asociația Producătorilor de Lapte din Ucraina (Асоціації виробників молока), care a fost un partener de nădejde în elaborarea unei agende care să acopere întreaga gamă de interese ale fermierilor-producători de lapte.

În cadrul expoziției au fost expuse echipamente și utilaj de ultima generație, vizitatorii au testat cele mai inovative tehnici agricole, au dobândit noi cunoștințe privind realizările tehnice ce țin de îmbunătățirea rentabilității furajelor și culturilor cerealiere necesare asigurării unei nutriții corespunzătoare a animalelor.

Un alt punct important al agendei a fost vizita la centrul științific de producere a laptelui ”DAIRY CENTER KISCHENZI”, localizat la o fermă din satul Dobra, unde au fost prezentate principiile tehnologice de gestiune a unei ferme performante. În urma acestei vizite, membrii grupului de producători au avut posibilitatea să preia idei de mecanizare a fermei și unele tehnologii inovative de producere întru asigurarea creșterii productivității. Ca rezultat, fermierii moldoveni au revelat posibilitățile de sporire a profitabilității prin îmbunătățirea cantitativă și calitativă a producerii de lapte, implementarea unor noi tehnici de întreținere al bovinelor în lactație și selectare a măsurilor de management aplicate la fermă.

Obiectivele stabilite la inițierea vizitei au fost atinse, membrii AFPL și-au consolidat cunoștințele privind bunele practici de producere și cooperare dintre producători de lapte din Ucraina, au fost familiarizați privind tehnologiile de recoltare a porumbului, care sunt hibrizii de porumb ce au un randament ridicat de producere.

Dorim să menționăm că în cadrul vizitei a fost stabilit și un parteneriat de colaborare dintre AFPL și reprezentanții Institutului Stiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, care include transferul permanent de cunoștințe și preluare a celor mai bune practici de producere, stabilirea acțiunilor de dezvoltare a sectorului de lapte MD-UA și coordonarea activităților de consultanță reciprocă a specialiștilor din domeniu (zootehnicieni, veterinari). A fost analizată importanța conlucrării membrilor AFPL Moldova cu membrii Asociației producătorii de lapte din UA, în vederea stabilirii parteneriatului de comun acord pentru exportul de produse în țări terțe.